Artykuł promocyjny

XII Kongres Akademii po Dyplomie INTERNA 2018 – „Od algorytmu do indywidualnej historii”

prof. dr hab. n. med. Dariusz Moczulski

Kierownik Naukowy Kongresu

Szanowni Państwo,

w dniach 11-12 maja 2018 r. odbędzie się XII Kongres Akademii po Dyplomie INTERNA. W tym roku przyjęliśmy motyw przewodni „Od algorytmu do indywidualnej historii”, ponieważ z jednej strony dążymy do przedstawiania wiedzy w postaci algorytmów postępowania, a z drugiej nie zapominamy, że każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia. Podczas ubiegłorocznego kongresu skupiliśmy się w głównej mierze na prezentacji schematów postępowania – zawarta w nich skondensowana wiedza opiera się na oficjalnych wytycznych i konsensusach opracowanych przez znamienite gremia eksperckie, a także jest wynikiem głębokiej, samodzielnej analizy licznych doniesień naukowych dokonanej przez wykładowców oraz ich bogatego doświadczenia klinicznego. Docenili Państwo ten wysiłek, wystawiając bardzo dobre oceny za naszą pracę. W tym roku uzupełnimy informacje – postaramy się pokazać, co zrobić, gdy pacjent nie reaguje na nasze działania tak, jak byśmy tego oczekiwali. Pokażemy powtarzające się błędy w diagnostyce i leczeniu, dzięki czemu pomożemy ich uniknąć.