Temat numeru

Kamica nerkowa

prof. dr hab. n. med. Michał Myśliwiec

                    

           

I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Michał Myśliwiec, I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok; e-mail: mysmich@poczta.onet.pl

Kamica występuje u 5-10% dorosłych. Stwierdzana jest coraz częściej w związku z epidemią otyłości, zespołu metabolicznego i cukrzycy. Do nawrotów w ciągu 15 lat dochodzi u ok. 40% chorych.1 Powoduje to gwałtowny wzrost kosztów leczenia, ponieważ pacjenci z kolką nerkową trafiają najczęściej na oddziały ratunkowe.

Wprowadzenie

Kamica nerkowa (nephrolithiasis), nazywana przez urologów kamicą moczową (urolithiasis), polega na obecności kamieni w nerce lub drogach odprowadzających mocz (kielichach, miedniczce i moczowodzie). Jeżeli kamień dostanie się do pęcherza moczowego, zwykle jest z niego łatwo wydalany. Większość kamieni o średnicy <6 mm, szczególnie położonych w dystalnym odcinku moczowodu, zostaje wydalona spontanicznie z moczem. Im bardziej proksymalnie położony jest kamień moczowodowy, tym mniejsze prawdopodobieństwo jego spontanicznego wydalenia. Szczególnie trudne do wydalenia są złogi zlokalizowane w kielichach dolnych lub zbyt duże (>10 mm).

Mechanizm powstawania kamieni nerkowych2

Kamica może być związana z zaburzeniami metabolicznymi, najczęściej z hiperkalciurią (np. w pierwotnej nadczynności przytarczyc lub kwasicy cewkowej dystalnej), lub z genetycznie uwarunkowaną cystynozą. Większość przypadków stanowi tzw. kamica idiopatyczna, w której nie ma ewidentnych zaburzeń metabolicznych. Kamienie powstają najczęściej ze szczawianów wapnia (jedno- lub dwuwodnego) lub fosforanu wapnia, rzadziej z kwasu moczowego. Najrzadziej występują kamienie struwitowe (fosforanowo-amonowo-magnezowe) i cystynowe. Mechanizm ich tworzenia pozostaje ciągle mało poznany. Prawdopodobnie małe złogi pojawiają się często, ale są natychmiast wypłukiwane z moczem. Interesujące jest, że w czasie sekcji zwapnienia stwierdza się prawie w każdej nerce, podczas gdy kamica dotyczy najwyżej 10% Polaków.

W powstawaniu kamieni odgrywają rolę trzy procesy: krystalizacji, agregacji kryształów i ich retencji w nerce. Krystalizacja polega na wytrąceniu się z przesyconego moczu kryształów kwasu moczowego lub szczawianu wapnia w cewkach nerkowych. Najczęściej dochodzi do niej w dystalnych odcinkach nefronu, głównie w przewodach Belliniego, znajdujących się w brodawce. Kryształy są wypłukiwane z moczem lub stają się tzw. jądrem krystalizacji, na którym osadzają się różne składniki mineralne i białkowe tworzące agregat. Może on zostać wydalony z moczem, ale jeżeli napotka uszkodzony nabłonek lub zwężenie, może się zakotwiczyć i zatykać odpływ moczu z danego nefronu. Mały złóg może się nawarstwiać i wystawać z brodawki do światła kielicha, przedostawać się do niego, a następnie zostać wydalony. Prawdopodobnie najważniejszym procesem jest zakotwiczanie złogu w pobliżu ujścia przewodów brodawkowych, co pozwala na jego nawarstwianie i powiększanie się. Powstawanie kamienia trwa wiele lat, może przyspieszać lub spowalniać.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Kolka nerkowa3-6

To najbardziej charakterystyczny objaw kamicy, któremu często towarzyszą krwinkomocz/krwiomocz, nudności i wymioty. Najczęstszą przyczyną kolki nerkowej jest zablokowanie przez kamień połączenia miedniczkowo-moczowodowego [...]

Badania obrazowe3,4,6

Najczęściej wykonuje się USG, które może uwidocznić złóg i/lub zastój moczu, ale czułość tego badania w kamicy wynosi tylko ok. 50%. Powszechnie [...]

Leczenie zachowawcze3-6

Najważniejsze we wstępnym postępowaniu lekarza w kolce nerkowej jest zwalczenie bólu. Leczeniem pierwszego wyboru są niesteroidowe leki przeciwzapalne, które zmniejszają napięcie mięśniówki [...]

Konsultacja urologiczna4,9,10

Kamienie o średnicy

Kiedy powinno się chorego wysłać do szpitala?3,4

Nagła hospitalizacja (oddział ratunkowy i/lub urologiczny) jest konieczna w przypadku:

Badania po wydaleniu złogu11

Kamień powinien być poddany analizie chemicznej, gdyż jego skład może wskazywać na przyczynę kamicy i sugerować sposób profilaktyki przed tworzeniem się nowych [...]

Zapobieganie kamicy3,4,12

Czynnikami ryzyka kamicy są: picie zbyt małej ilości płynów, zmniejszona podaż potasu i wapnia, nadmiar białka zwierzęcego oraz chlorku sodu i szczawianów w diecie, [...]

Farmakologiczne zapobieganie kamicy

Pacjenci z aktywną i nawrotową kamicą z hiperkalciurią wymagają leczenia diuretykami tiazydowymi, które zwiększają reabsorpcję wapnia w cewce proksymalnej i zmniejszają wydalanie wapnia z moczem. Hydrochlorotiazyd powinien [...]