Egzamin z medycyny

Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Pytania przygotowała dr n. med. Ewa Magdalena Koźmińska

             

Praktyka lekarska w Białymstoku

Adres do korespondencji: dr n. med. Ewa Magdalena Koźmińska, Praktyka Lekarska, Kruszyniany; e-mail: e.m.kozminska@wp.pl

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka metoda sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.

1. 18-latek zgłosił się do lekarza rodzinnego z powodu silnego bólu prawego jądra, który wystąpił przed godziną w trakcie treningu koszykówki. Dolegliwościom bólowym towarzyszyły nudności i osłabienie. Ból nie zmniejszył się po zastosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Chory negował uraz moszny, nigdy też nie obserwował przemieszczania się jąder w kierunku kanału pachwinowego. Nie gorączkował. Podczas badania przedmiotowego stwierdzono obrzęk prawej części moszny i zaczerwienienie jej skóry. Prawe jądro było ustawione w mosznie dość wysoko, tkliwe, a po jego uniesieniu ból nasilał się.

Jak należy postąpić?

a. Rozpoznać ostre zapalenie jądra i włączyć antybiotykoterapię oraz leczenie przeciwzapalne, zalecić też odpoczynek i stosowanie okładów na mosznę

b. Skierować chorego na ostry dyżur urologiczny, zaznaczając na skierowaniu, że wymaga on pilnej konsultacji z powodu podejrzenia skrętu jądra

c. Skierować chorego do poradni urologicznej w trybie pilnym

d. Skierować chorego do poradni urologicznej w trybie planowym

e. Skierować chorego nad badanie USG narządów moszny

Komentarz

Zgłaszane dolegliwości i okoliczności, w jakich się pojawiły, powinny nasuwać podejrzenie skrętu jądra. Przemawia za nim również nasilenie bólu po uniesieniu jądra (objaw Prehna). Chory wymaga pilnego skierowania na ostry dyżur urologiczny, a jeśli w pobliżu nie ma oddziału urologicznego – na ostry dyżur chirurgiczny, ponieważ szansę na uratowanie jądra stwarza podjęcie interwencji chirurgicznej w ciągu do 6 godzin od wystąpienia objawów. Pragnę podkreślić znaczenie starannego zgromadzenia danych z wywiadu i badania chorego, zwłaszcza że niewłaściwe postępowanie może doprowadzić do utraty jądra przez młodego mężczyznę.

Do góry