Medycyna po Dyplomie Nr 04 (kwiecień) / 2018

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

04/2018
Słowo wstępne
Artykuł promocyjny
Temat numeru
Nowości w praktyce
Kardiologia
Pulmonologia
Pierwszy dyżur
Onkologia
Dermatologia
Gastroenterologia
Farmakoterapia
Konsultacje
Bezwzględne wskazania do hospitalizacji
Egzamin z medycyny
Dla pacjenta