Medycyna po Dyplomie Nr 04 (kwiecień) / 2018

Spis treści

04/2018
Słowo wstępne
Artykuł promocyjny
Temat numeru
Nowości w praktyce
Kardiologia
Pulmonologia
Pierwszy dyżur
Onkologia
Dermatologia
Gastroenterologia
Farmakoterapia
Konsultacje
Bezwzględne wskazania do hospitalizacji
Egzamin z medycyny
Dla pacjenta