Egzamin z medycyny

Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Pytania przygotowała dr n. med., mgr prawa Marta Rorat

Zakład Prawa Medycznego Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, I Oddział Zakaźny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Adres do korespondencji: dr n. med. Marta Rorat, Zakład Prawa Medycznego, Katedra Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ul. J. Mikulicza-Radeckiego 4, 50-345 Wrocław

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka metoda sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.

1. Do punktu nocnej i świątecznej pomocy medycznej zgłosił się 50-letni mężczyzna z nadciśnieniem tętniczym. Do gabinetu wszedł z pomocą żony, był blady i spocony. Zgłaszał występującą od 2 dni gorączkę do 40°C, biegunkę i ból pleców w okolicy lędźwiowej, co wiązał z wielogodzinnym prowadzeniem samochodu. W dniu wizyty odczuwał duszność i ból całego ciała, od rana nie oddawał też moczu. Lekarz w badaniu przedmiotowym stwierdził zmiany osłuchowe nad prawym płucem w postaci trzeszczeń, tachykardię 130 uderzeń/min i tachypnoe 25 oddechów/min. Ciśnienie tętnicze (RR) wynosiło 80/50 mmHg. Jakie powinno być dalsze postępowanie?

a. Wystawienie pacjentowi skierowania do szpitala odległego ok. 250 m od ambulatorium z zaleceniem pilnego zgłoszenia się

b. Założenie wkłucia dożylnego, podanie płynów nawadniających, a po nawodnieniu zalecenie doustnej antybiotykoterapii i dalsze leczenie ambulatoryjne

c. Założenie wkłucia dożylnego, podanie płynów nawadniających, wezwanie karetki pogotowia ratunkowego i transport chorego do szpitala

d. Założenie wkłucia dożylnego, podanie płynów nawadniających i zalecenie pilnego zgłoszenia się do szpitala odległego ok. 250 m

e. Zlecenie antybiotykoterapii i nawadniania doustnego w związku z rozpoznaniem zapalenia płuc, a także zalecenie zgłoszenia się następnego dnia na kontrolę do lekarza rodzinnego

Komentarz

Lekarz powinien wysunąć podejrzenie sepsy. Pacjent ma bowiem objawy alarmowe wskazujące na zagrożenie życia, do których należą: hipotonia z tachykardią, tachypnoe i brak diurezy. Chory spełnia 3 z 4 kryteriów zespołu ogólnoustrojowej reakcji zapal...

2. O godz. 2.00 w nocy do szpitalnej izby przyjęć zgłosili się rodzice z 12-miesięcznym synkiem. Dziecko od ok. 8 godzin miało gorączkę 41°C, było osłabione, ospałe i kilkakrotnie wymiotowało. Chłopiec słabo reagował na bodźce, nie chciał pić a...

Do góry