Radiologia

Anomalie żylne OUN – nie taki diabeł straszny

Franciszek Rzymkowski1
dr n. med. Magdalena Zagrodzka2

www.zagrodzka.net

1Student V roku, I Wydział Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

2Medyczne Centra Diagnostyczne VOXEL

Adres do korespondencji: dr n. med. Magdalena Zagrodzka, Medyczne Centra Diagnostyczne VOXEL; e-mail: m.zagrodzka@gmail.com

Rozwojowe anomalie żylne (DVA – developmental venous anomalies) stanowią częste znalezisko w badaniach obrazowych ośrodkowego układu nerwowego (OUN), a częstość ich wykrywania najpewniej nadal będzie wzrastać w związku z większą dostępnością badań metodą rezonansu magnetycznego (MR) i postępem technologicznym w diagnostyce obrazowej. Mimo to jest to zmiana stosunkowo mało poznana i czasami mylnie interpretowana jako groźna patologia. Konsekwencją takiego podejścia jest niepotrzebny stres dla pacjentów, u których ustalono takie rozpoznanie, większy koszt postępowania, a niekiedy niepotrzebna ekspozycja pacjenta na promieniowanie rentgenowskie wynikająca z wdrożenia dalszej diagnostyki. Błędne zaklasyfikowanie tej zmiany jako niebezpiecznej może wynikać z podobieństwa nazw innych zmian naczyniowych występujących w obrębie mózgowia, które obarczone są zwiększonym ryzykiem krwawienia śródczaszkowego, takich jak malformacje tętniczo-żylne i naczyniaki jamiste (DVA bywają zgodnie z dawnym mianownictwem nazywane naczyniakami żylnymi). Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie charakterystyki rozwojowych anomalii żylnych, a także ich znaczenia klinicznego.

Przypadek 1

Mężczyzna, 65 lat, w toku diagnostyki zaburzeń pamięci został skierowany na badanie MR mózgowia bez środka kontrastowego i po jego podaniu. Podanie środka kontrastowego miało na celu wykluczenie nowotworowego podłoża objawów.

W badaniu (ryc. 1) uwidoczniono pojedyncze punktowe obszary hiperintensywne w obrazach FLAIR i T2-zależnych w obrębie istoty białej okołokomorowej obu półkul mózgu i obustronne konflikty naczyniowo-nerwowe nerwów V i kompleksów nerwowych VII-VIII....

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przypadek 2

Chłopiec w wieku 11 lat został skierowany przez lekarza rodzinnego do pracowni diagnostycznej na badanie głowy metodą rezonansu magnetycznego przed podaniem środka [...]

Czym jest malformacja żylna?

Rozwojowa anomalia żylna jest najczęstszą wewnątrzczaszkową malformacją naczyniową, występującą u około 2,6% populacji1 (bywa również opisywana jako rzadka odmiana anatomiczna unaczynienia). Jej [...]

Podsumowanie

Rozwojowa anomalia żylna jest zmianą łagodną, która w większości przypadków nie wywołuje żadnych objawów i nie ulega progresji. Jeżeli zostanie wykryta w badaniu obrazowym, [...]
Do góry