Dermatologia

Zmiany w okolicy narządów płciowych o poważnym rokowaniu

lek. Kamila Tokarska1
lek. Mateusz Mroczek2
prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka1

1 Klinika Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

2 II Klinika Urologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka, Klinika Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pl. Hallera 1, budynek nr 6, 90-647 Łódź

Wykwity zlokalizowane w obrębie narządów płciowych charakteryzują się zróżnicowaną morfologią oraz symptomatologią. Etiologia zmian w okolicy anogenitalnej bywa różnorodna i nierzadko ma podłoże zakaźne.

Wprowadzenie

Relatywnie rzadziej w okolicy anogenitalnej lokalizują się wykwity o charakterze nowotworowym oraz zmiany, które mogą stanowić zagrożenie dla chorego. Choroby zakaźne objawiające się wysiewem zmian w okolicy narządów płciowych w większości przypadków przebiegają łagodnie i bez powikłań. Zazwyczaj nie stanowią problemu zarówno diagnostycznego, jak i terapeutycznego. Niekiedy choroby zlokalizowane w okolicy narządów płciowych mogą wiązać się jednak z poważnym rokowaniem, a ich wczesna diagnostyka oraz celowane leczenie są niezbędne do uzyskania właściwego efektu terapeutycznego.

Rycina 1. Zgorzel Fourniera

Zgorzel Fourniera

Jest to jednostka chorobowa charakteryzująca się etiologią bakteryjną oraz ciężkim ogólnym stanem pacjenta. W jej przebiegu dochodzi do zajęcia skóry prącia oraz tkanek moszny lub krocza. Jedną z częstszych przyczyn wystąpienia tej choroby jest uraz zajętej okolicy, najczęściej błahy i lekceważony przez pacjenta. W przebiegu rozwijającej się infekcji dochodzi do rozprzestrzenienia się stanu zapalnego na tkanki krocza oraz moszny. W obrębie naczyń krwionośnych zajętych narządów tworzą się drobne skrzepy, powodując niedotlenienie tkanek. W efekcie dochodzi do rozległej, szybko postępującej martwicy (ryc. 1). Chorobie towarzyszy endotoksemia. Stan ogólny chorego się pogarsza. Jest to schorzenie rzadkie, najczęściej występuje u mężczyzn w wieku ok. 60 lat, u których stwierdza się także obciążenia internistyczne (miażdżycę, cukrzycę, hipercholesterolemię). Chory wymaga hospitalizacji, ponieważ konieczne jest zastosowanie dożylnych antybiotyków o możliwie szerokim zakresie działania. Martwicze tkanki wymagają opracowania chirurgicznego. W zależności od stanu klinicznego chorzy mogą potrzebować również leczenia objawowego z powodu niewydolności wielonarządowej. Śmiertelność w przebiegu zgorzeli Fourniera waha się od 10% do 70%; najczęściej oscyluje w granicach 30%.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zespół Stevensa-Johnsona z objawami na narządach płciowych

Zespół Stevensa-Johnsona charakteryzuje się ciężkim przebiegiem. Do czynników, które najczęściej wywołują chorobę, należy stosowanie leków, znacznie rzadziej infekcje wirusowe. W przebiegu tej [...]

Kłykciny kończyste olbrzymie

Kłykciny kończyste są to zmiany występujące najczęściej pod postacią hiperkeratotycznych grudek, zlokalizowanych w okolicy odbytu oraz narządów płciowych. Należą do grupy schorzeń [...]

Rak prącia i moszny

Rak prącia jest rzadką chorobą nowotworową układu moczowo-płciowego. Średnia zapadalność na ten nowotwór w Europie to 10 przypadków na milion mężczyzn. Rak [...]

Pęcherzyca zwykła, zmiany zlokalizowane na prąciu

Pęcherzyca zwykła (pemphigus vulgaris) jest przewlekłą autoimmunologiczną chorobą skóry oraz błon śluzowych, w przebiegu której dochodzi do rozwoju pęcherzy. Najczęściej występuje u osób [...]
Do góry