Na podstawie występowania kłopotliwej zgagi (1-2 razy w tygodniu) możemy wstępnie rozpoznać GERD i wdrożyć leczenie PPI.

W przypadku gdy zgadze towarzyszą objawy alarmowe, należy niezwłocznie wykonać endoskopię górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Jeżeli leczenie PPI jest nieskuteczne, należy wykonać badania, które pomogą ustalić przyczynę utrzymującej się zgagi (endoskopia z biopsjami, 24-godzinne wewnątrzprzełykowe monitorowanie impedancji i pH, manometria przełykowa). Dalsze postępowanie będzie uzależnione od wyników tych badań.

Do góry