Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Pytania przygotowała dr hab. n. med. Anna Machoy-Mokrzyńska, prof. nadzw. PUM

Katedra Farmakologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Regionalny Ośrodek Monitorujący Działania Niepożądane Leków w Szczecinie

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Anna Machoy-Mokrzyńska, prof. nadzw. PUM, Katedra Farmakologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka metoda sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.

1. 65-letnia pacjentka od wielu lat skarży się na uczucie ogólnego zmęczenia, nadwrażliwość na światło, suchość oczu, łysienie oraz suchość w jamie ustnej. Okresowo występuje u niej obustronne powiększenie ślinianek przyusznych oraz szyjnych i nadobojczykowych węzłów chłonnych. W badaniu przedmiotowym stwierdzono: stan ogólny dobry, temperatura 37ºC, tętno 80/min, ciśnienie tętnicze 135/80 mmHg, łysienie plackowate, bez zmian skórnych ani guzków podskórnych. Widoczne są: obustronnie sucha spojówka i błona śluzowa w kąciku przyśrodkowym oka oraz wysychająca błona śluzowa jamy ustnej, zanikowe zapalenie języka, nasilone zmiany próchnicze zębów. Palpacyjnie stwierdzono nieznacznie powiększone, niebolesne szyjne i nadobojczykowe węzły chłonne oraz obustronne powiększenie ślinianek przyusznych. W badaniach dodatkowych stwierdzono: nieznaczną leukopenię, czynnik reumatoidalny w mianie 1:320, przeciwciała przeciwjądrowe w mianie 1:160, typ świecenia homogenny, obecność przeciwciał przeciw SS-A i przeciw SS-B oraz brak obecności przeciwciał przeciw dwuniciowemu DNA (dsDNA), badanie ogólne moczu – bez zmian. Test Schirmera obustronnie dodatni. Jakie rozpoznanie należy ustalić?

a. Nieziarniczy chłoniak typu B-komórkowego

b. Zespół Sjögrena

c. Zakażenie HIV

d. Sarkoidoza

e. Toczeń rumieniowaty układowy

Komentarz

Typowa triada objawów: suchość oczu (xerophthalmia), suchość jamy ustnej (xerostomia) i powiększenie ślinianek przyusznych, wskazuje na rozpoznanie zespołu Sjögrena. Rozpoznanie można potwierdzić wykazaniem obecności przeciwciał przeciw SS-A i prz...

2. Do lekarza zgłosił się 34-letni mężczyzna z bólem dolnej części pleców, który trwa od 16 tygodni i nie ustępuje podczas odpoczynku. Pacjent skarży się również na uczucie sztywności kręgosłupa. W badaniu przedmiotowym stwierdza się ograniczen...

Do góry