Dermatologia

Zmiany skórne zlokalizowane na podudziach

lek. Magdalena Kutwin
prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

Klinika Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka, Klinika Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pl. Hallera 1, budynek nr 6, 90-647 Łódź

Opis przypadku

Do kliniki dermatologii i wenerologii z powodu rozległych zmian rumieniowych i rumieniowo-grudkowych obejmujących skórę tułowia, kończyn górnych i dolnych oraz szyi został przyjęty 77-letni pacjent. Na wyprostnej powierzchni podudzi zaobserwowano liczne zlewne ogniska rumieniowe z powierzchownymi pęknięciami o romboidalnym kształcie, poprzedzielanymi szczelinami (ryc. 1). Wykwitom skórnym towarzyszył świąd. Choć czynnik etiologiczny nie był uchwytny, to jednak widoczne było znaczne wyniszczenie i zaniedbanie chorego. Był to okres zimowy, a mężczyzna był narażony na oddziaływanie niskich temperatur. W wywiadzie pacjent zgłosił cukrzycę typu 2. W badaniach laboratoryjnych z istotnych odchyleń od normy stwierdzono znacznie podwyższone stężenie glukozy (13,46 mmol/l), glukozurię (133,7 mmol/l), zwiększone stężenie białka C-reaktywnego (CRP – C-reactive protein) (21,0 mg/l) oraz nieznaczną leukocytozę (10 600/μl) z przesunięciem w obrazie białokrwinkowym.

W rozpoznaniu różnicowym zmian na podudziach należy wziąć pod uwagę:

1. Eczema craquelé

2. Łuszczycę

3. Rybią łuskę nabytą

4. Wyprysk podudzi

Eczema craquelé

Eczema craquelé (asteatotic eczema) to odmiana wyprysku zimowego. Nazwa pochodzi z języka francuskiego i oznacza spękane szkło. Skóra jest bardzo sucha, co prowadzi do powstania bolesnych pęknięć naskórka. U osób predysponowanych genetycznie na skutek uszkodzenia bariery naskórkowej dochodzi do nadmiernej utraty wody z warstwy rogowej naskórka. Zwykle zmiany rozwijają się po zadziałaniu szkodliwych czynników środowiskowych. Do bodźców uszkadzających należą:

  • niska temperatura
  • niska wilgotność (w okresie zimowym lub w zimnym klimacie, w sezonie grzewczym lub w gorących strefach klimatycznych)
  • odwodnienie oraz nadmierne kąpiele w ciepłej wodzie z użyciem wysuszających detergentów i/lub mydeł.

Na skutek działania tych czynników dochodzi do kurczenia się objętości komórki, a przez to do zmniejszenia elastyczności skóry i formowania się charakterystycznych powierzchownych, wielokątnych pęknięć (ryc. 1). Widoczne są fragmenty skóry w kszta...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Łuszczyca

Łuszczyca zwyczajna (psoriasis vulgaris) to niezakaźna dermatoza o podłożu genetycznym i autoimmunologicznym. Cechuje ją przewlekły i nawrotowy przebieg z występowaniem okresów zaostrzeń i remisji. Szacuje się, [...]

Rybia łuska nabyta

Rybia łuska nabyta (ichtyosis acquisita) to rzadka choroba związana z nadmiernym rogowaceniem, które doprowadza do tworzenia brązowych łusek układających się dachówkowato, symetrycznie. [...]

Wyprysk podudzi

Wyprysk podudzi (eczema cruris), zwany również eczemą żylakową, to podostre lub chroniczne zapalenie skóry, u którego podłoża leży przewlekła niewydolność żylna. Najczęstszą [...]

Do góry