Dermatologia

Zmiany zlokalizowane w okolicy bruzdy międzypośladkowej

lek. Kamila Tokarska

prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

Klinika Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka, Klinika Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pl. Hallera 1, budynek nr 6, 90-647 Łódź

Opis przypadku

Pacjent, lat 47, zgłosił się do kliniki dermatologii z powodu utrzymujących się od kilku dni zmian zlokalizowanych w obrębie błony śluzowej jamy ustnej, bruzdy międzypośladkowej (ryc. 1), skóry moszny oraz prącia. Wykwity miały charakter rumieniowo-nadżerkowy. Na powierzchni widoczne były nieregularne i poprzerywane pokrywy pęcherzy, które tworzyły rozległe powierzchnie nadżerkowe. Zmianom towarzyszyło sączenie treści surowiczo-krwistej oraz dolegliwości bólowe. Obserwowano ponadto wykwity rumieniowe zlokalizowane w obrębie skóry dłoni oraz podeszew stóp. W wywiadzie pacjent podawał stosowanie sulfametoksazolu z trimetoprimem; lek ten otrzymał z powodu infekcji górnych dróg oddechowych. Pierwszą dawkę przyjął kilka dni przed pojawieniem się pierwszych zmian.

Zmiany opisane powyżej należy różnicować z następującymi jednostkami chorobowymi:

  • zespołem Stevensa-Johnsona
  • kłykcinami kończystymi
  • drożdżycą
  • trądzikiem odwróconym.

Zespół Stevensa-Johnsona

Zespół Stevensa-Johnsona charakteryzuje się ciężkim przebiegiem oraz złożoną etiologią. Wśród prawdopodobnych czynników przyczynowych należy wyszczególnić reakcje polekowe, znacznie rzadziej infekcyjne. W przebiegu choroby zajęta jest głównie błona śluzowa, w obrębie której dochodzi do tworzenia pęcherzy, a następnie nadżerek. Zmiany pęcherzowe występują przede wszystkim w obrębie jamy ustnej, narządów płciowych, jamy nosowej i spojówek. Niekiedy wykwity mogą się znajdować w obrębie szpary międzypośladkowej (ryc. 1). Szybko pękające pokrywy pęcherzy przyczyniają się do spełzania naskórka i tworzenia rozległych powierzchni nadżerkowych. Zmiany w okolicy odbytu powodują duży dyskomfort. Chorzy zgłaszają bolesność w trakcie defekacji. Przylegające do siebie powierzchnie pośladków sprzyjają maceracji i wtórnym zakażeniom bakteryjnym. Zmianom śluzówkowym nierzadko towarzyszą wykwity zlokalizowane na skórze gładkiej o typie tarczy strzelniczej.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Kłykciny kończyste

Kłykciny kończyste są to zmiany występujące najczęściej pod postacią hiperkeratotycznych grudek zlokalizowanych w okolicy odbytu oraz narządów płciowych. Należą do grupy schorzeń [...]

Drożdżyca

Drożdżyca (kandydoza) to choroba wywołana drożdżakami chorobotwórczymi z rodzaju Candida (szczególnie Candida albicans). Zmiany mogą dotyczyć skóry, błon śluzowych, paznokci bądź przyjmować [...]

Trądzik odwrócony

Trądzik odwrócony (hidradenitis suppurativa) jest przewlekłą chorobą zapalną o złożonej i nie w pełni poznanej etiologii. W jej przebiegu dochodzi do tworzenia licznych guzów zapalnych, [...]

Do góry