Egzamin z medycyny

Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Pytania przygotowała dr hab. n. zdr. Monika Talarowska

Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: dr hab. n. zdr. Monika Talarowska, Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź. Tel. 42 71 55 985, faks 42 640 50 58, e-mail: talarowskamonika@wp.pl

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka metoda sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.

1. Do poradni zdrowia psychicznego zgłosiła się 18-letnia uczennica. Została tam wysłana przez swoją matkę w związku z obserwowaną u niej stałą utratą masy ciała w ciągu ostatnich 2 lat i uzyskaniem wagi 43 kg przy wzroście 167 cm. Pacjentka od 13 r.ż. nie była zadowolona ze swojej figury. W tym okresie zaczęła świadomie ograniczać ilość spożywanych pokarmów. W wieku 16 lat ważyła około 48 kg, ale nadal nie była z siebie zadowolona. Poza dietą rozpoczęła intensywne treningi fizyczne. Dzięki temu czuła się pewniej i bardziej świadomie.

Pacjentka jest w klasie maturalnej jednego z najlepszych liceów w Polsce. Chciałaby studiować prawo w języku angielskim. Jej rodzice rozwiedli się 3 lata temu. Pacjentka jest jedynaczką, mieszka z matką, ojca widuje rzadko. Oboje rodzice zajmują kierownicze stanowiska w dużych korporacjach. Są wymagający wobec córki. Od dziecka naciskali na jej edukację, wpajali, że powinna być najlepsza we wszystkim, co robi.

Jaki nurt psychoterapeutyczny byłby w omawianym przypadku najbardziej korzystny dla pacjentki?

a. Psychoterapia psychodynamiczna

b. Psychoterapia behawioralno-poznawcza

c. Psychoterapia systemowa

d. Psychoterapia humanistyczno-egzystencjalna

e. Odpowiedzi B i C są poprawne

Komentarz

W omawianym przypadku oddziaływania terapeutyczne należy rozpocząć od takich, które pozwolą pacjentce na uzyskanie masy ciała niezagrażającej jej zdrowiu i życiu. Zalecana jest indywidualna terapia poznawczo-behawioralna w połączeniu z terapią systemową rodziny.

Pierwsza z wymienionych pozwala na zmianę zachowań żywieniowych i regulację masy ciała, zmianę sposobu postrzegania własnego ciała oraz pracę nad poczuciem własnej wartości i nadmierną potrzebą kontroli. Terapia systemowa jest natomiast skoncentro...

Do góry