Medycyna po Dyplomie Nr 05 (maj) / 2019

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

05/2019
Słowo wstępne
Temat numeru
Wytyczne w praktyce
Psychiatria
Choroby internistyczne u kobiet w ciąży
Standardy leczenia
Gastroenterologia
Reumatologia
Farmakoterapia
Geriatria
Przypadek kliniczny
Diagnostyka laboratoryjna
Dermatologia
Profesjonalizm lekarski
Egzamin z medycyny