Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Chirurgia naczyniowa

prof. dr hab. n. med. Dariusz Janczak, lek. Katarzyna Frączkowska, lek. Maciej Antkiewicz

Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Dariusz Janczak, Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej, Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, e-mail: dariusz.janczak@umed.wroc.pl

1. 67-letni mężczyzna, wieloletni palacz tytoniu, zgłosił się do lekarza POZ, ponieważ jego młodszy brat został zakwalifikowany do leczenia operacyjnego tętniaka aorty brzusznej. Zaniepokojony sytuacją pacjent prosi o skierowanie go na badanie angio-TK. Mężczyzna leczy się przewlekle z powodu nadciśnienia tętniczego. W badaniu przedmiotowym nie stwierdza się odchyleń, choć otyłość utrudnia badanie brzucha. Ciśnienie tętnicze w trakcie badania wynosi 150/80 mmHg.

Jakie będzie prawidłowe postępowanie?

a. Zgodnie z prośbą pacjenta należy skierować go na pilne badanie angio-TK jamy brzusznej

b. W pierwszej kolejności należy wykonać u pacjenta badanie USG jamy brzusznej, a także pouczyć go o konieczności zmiany stylu życia i właściwej kontroli ciśnienia tętniczego

c. Nie ma konieczności wykonywania dodatkowych badań obrazowych. Należy jedynie pouczyć pacjenta o konieczności zmiany stylu życia i właściwej kontroli ciśnienia tętniczego

d. Należy skierować pacjenta do poradni chirurgii naczyniowej

e. Zgodnie z prośbą pacjenta należy skierować go na planowe badanie angio-TK jamy brzusznej

Komentarz

Badaniem przesiewowym w kierunku tętniaka aorty brzusznej jest USG jamy brzusznej z oceną średnicy aorty. Kryteria włączenia do programu badań przesiewowych według zaleceń The Society for Vascular Surgery z 2018 r. obejmują chorych pomiędzy 65 a 75 r.ż., którzy kiedykolwiek palili papierosy, a ponadto krewnych I stopnia osób z tętniakiem aorty brzusznej, którzy są w wieku 65-75 lat lub mają >75 lat i cieszą się dobrym zdrowiem. Ostatnią grupą chorych podlegającą badaniom przesiewowym w kierunku tętniaka aorty brzusznej są chorzy w wieku >75 lat, bez istotnej przeszłości chorobowej, którzy wcześniej nie zostali poddani badaniu przesiewowemu.

Za istotny czynnik ryzyka powstania i pękania tętniaków aorty brzusznej uważa się m.in. nadciśnienie tętnicze.


2. 67-letni otyły mężczyzna, wieloletni palacz tytoniu chorujący na nadciśnienie tętnicze, został skierowany przez lekarza POZ na przesiewowe badanie USG jamy brzusznej. W badaniu stwierdzono poszerzenie aorty brzusznej w odcinku podnerkowym do 35 mm na długości 65 mm.

Jakie będzie prawidłowe postępowanie?

a. Należy skierować chorego na badanie angio-TK jamy brzusznej i zalecić wizytę w poradni chirurgii naczyniowej z wynikiem badania

b. Chorego należy pilnie skierować do ośrodka pełniącego ostry dyżur angiochirurgiczny

c. Należy zalecić zaprzestanie palenia tytoniu, redukcję masy ciała, właściwą kontrolę ciśnienia tętniczego oraz kolejne badanie kontrolne USG jamy brzusznej za 3 lata