Medycyna po Dyplomie Nr 06 (czerwiec) / 2019

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

06/2019
Słowo wstępne
Temat numeru
Wytyczne w praktyce
Wytyczne w praktyce
Geriatria
Onkologia
Kardiologia
Pulmonologia
Gastroenterologia
Przypadek kliniczny
Farmakoterapia
Radiologia
Diagnostyka laboratoryjna
Dermatologia
Prawo dla lekarza
Codziennie zdajesz egzamin z medycyny