Medycyna po Dyplomie Nr 07-08 (lipiec) / 2019

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

07-08/2019
Słowo wstępne
Temat numeru
Wytyczne w praktyce
Wytyczne w praktyce
Gastroenterologia
Alergologia
Choroby zakaźne
Angiologia
Psychiatria
Farmakoterapia
Ostry dyżur
Przypadek kliniczny
Geriatria
Diagnostyka laboratoryjna
Choroby internistyczne u kobiet w ciąży
Dietetyka
Dermatologia
Codziennie zdajesz egzamin z medycyny