Geriatria

Szczepienia u osób w podeszłym wieku

prof. dr hab. Lidia B. Brydak

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

Praca została wykonana w ramach tematu statutowego BI/2019.

Adres do korespondencji: prof. dr hab. Lidia B. Brydak, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, – Państwowy Zakład Higieny, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, e-mail: lbrydak@pzh.gov.pl, tel./faks: 22 54 21 313

  • Osoby w wieku podeszłym co sezon epidemiczny powinny się szczepić przeciwko grypie, ponieważ znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania
  • Wskazane jest także szczepienie przeciwko pneumokokom, WZW A i WZW B, tężcowi, błonicy, krztuścowi oraz przeciwko odrze, śwince i różyczce

Obecnie, gdy długość życia znacznie się zwiększyła, osoby starsze należące do grupy podwyższonego ryzyka powinny szczególnie zadbać o swoje zdrowie i szczepić się przeciwko wybranym chorobom zakaźnym. Zgodnie z aktualnymi zaleceniami World Health Organization (WHO) osoby w wieku podeszłym powinny szczepić się cosezonowo przeciwko grypie, ale również przeciwko niektórym chorobom zakaźnym. Wcześniej nie dysponowaliśmy szczepionkami przeciwko większości chorób zakaźnych. Natomiast zagrożenie, jakie niesie ze sobą infekcja wywołana takimi patogenami, jak: pneumokoki, wirusowe zapalenie wątroby typu A i typu B, odra, świnka, różyczka, tężec, błonica i krztusiec, jest ogromne1-3.

Spośród wymienionych chorób zakaźnych grypa ze względu na swoją zmienność antygenową stanowi poważne globalne zagrożenie dla zdrowia całej populacji ludzkiej, ale szczególnie dla osób po 65 r.ż. Łączna śmiertelność z powodu grypy i zapalenia płuc powoduje, że choroby te są na 6 pozycji jako przyczyna zgonu osób z tej grupy wiekowej, a na 5 miejscu w przypadku osób starszych4. Należy mieć świadomość, że powikłania po każdej chorobie zakaźnej trzeba rozpatrywać w aspekcie nie tylko powikłań zdrowotnych, lecz także wymiernych policzalnych kosztów finansowych, jakie ponosi państwo5.

Częstość występowania grypy

Epidemie grypy rejestrowane są co sezon epidemiczny, niemniej choroba ta jest lekceważona i niejednokrotnie mylona z przeziębieniem. Według danych WHO co roku zakażeniu ulega około miliarda ludzi, rejestruje się 3-5 mln ciężkich przypadków grypy i...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Gdzie możemy szczepić osoby po 65 r.ż.?

W tabeli 2 wymieniono placówki, w których można szczepić przeciwko grypie osoby po 65 r.ż.

Dlaczego osoby po 65 r.ż. powinny się szczepić przeciwko grypie w każdym sezonie epidemicznym?

Zgodnie z rekomendacjami WHO osoby po 65 r.ż., a nawet młodsze (po 50 r.ż.), są zaliczane do grupy podwyższonego ryzyka i powinny być szczepione [...]

Podsumowanie

• Powikłania po każdej chorobie zakaźnej należy rozpatrywać nie tylko w aspekcie powikłań zdrowotnych, lecz także w kontekście wymiernych kosztów finansowych ponoszonych przez [...]

Do góry