Medycyna po Dyplomie Nr 09 (wrzesień) / 2019

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

09/2019
Słowo wstępne
Temat numeru
Wytyczne w praktyce
Standardy leczenia
Choroby zakaźne
Onkologia
Neurologia
Laryngologia
Choroby zakaźne
Przypadek kliniczny
Geriatria
Diagnostyka laboratoryjna
Dermatologia
Codziennie zdajesz egzamin z medycyny
Prawo dla lekarza