Farmakoterapia

Farmakoterapia zaburzeń erekcji – co każdy lekarz wiedzieć powinien

prof. CMKP dr hab. n. med. Michał Rabijewski

Zakład Zdrowia Prokreacyjnego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Adres do korespondencji: prof. CMKP dr hab. n. med. Michał Rabijewski
Zakład Zdrowia Prokreacyjnego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa

  • Przedstawienie czynników ryzyka zaburzeń erekcji i przyczyn ich występowania ze wskazaniem na związek z innymi chorobami
  • Dokładne omówienie leczenia zaburzeń erekcji z uwzględnieniem zmian w stylu życia, suplementacji testosteronu, inhibitorów PDE5 (syldenafilu, tadalafilu, wardenafilu, awanafilu) i innych metod
  • Przedstawienie zasad bezpiecznego prowadzenia terapii zaburzeń erekcji u pacjentów z chorobami współistniejącymi

Zdolność osiągania erekcji jest jednym z czynników najsilniej wpływających na samoocenę i poczucie zdrowia u mężczyzn. W wielu kulturach płodność mężczyzn i możliwość prowadzenia aktywnego życia seksualnego traktowane były, i często nadal są, jako wykładnik zdrowia i ogólnej kondycji fizycznej mężczyzny. Zaburzenia erekcji (ED – erectile dysfunction) oddziałują na zdrowie fizyczne i psychiczne, wpływają również na jakość życia nie tylko mężczyzn, lecz także ich partnerek. Obecnie zwraca się uwagę, że zaburzenia erekcji mogą być pierwszymi, wczesnymi objawami choroby wieńcowej i chorób naczyń obwodowych. Prognozy wskazujące na stale rosnącą długość życia mężczyzn sprawiają, że problemy seksualności nabierają znaczenia. Według zaleceń World Health Organization obowiązkiem lekarza jest dbanie o dobrostan somatyczny i psychiczny pacjentów, w tym o udane życie seksualne.

Fizjologiczne mechanizmy erekcji

Erekcja jest złożonym zjawiskiem obejmującym subtelne i skoordynowane współdziałanie pomiędzy układem nerwowym, naczyniowym i tkankowym. Na zjawisko to składają się: rozszerzenie naczyń tętniczych, rozkurcz mięśni gładkich i aktywacja mechanizmu ż...

Testosteron odgrywa kluczową rolę w mechanizmie erekcji. Tak zwana kastracja farmakologiczna powoduje zmiany w budowie histologicznej prącia: zmniejszenie liczby włókien elastycznych w otoczce białej prącia oraz włókien błony mięśniowej gładkiej w ciałach jamistych, które w obu przypadkach zastępowane są przez włókna kolagenowe. Również ciśnienie wewnątrz ciał jamistych będące wyrazem ekspresji receptorów α1-adrenergicznych oraz aktywności fosfodiesterazy typu 5 zależy od androgenów. Zmniejszenie stężenia testosteronu o 50% powoduje obniżenie wewnątrzjamistego ciśnienia krwi, które nie wzrasta mimo podania inhibitora PDE5 (PDE5i). W ciałach jamistych u mężczyzn znajdują się receptory androgenowe, a PDE5 w obrębie błony mięśniowej oraz śródbłonka ciał jamistych zależy od androgenów.

Definicja zaburzeń erekcji

Zaburzenia erekcji są definiowane jako stała niezdolność do osiągnięcia i utrzymania erekcji w stopniu pozwalającym na odbycie satysfakcjonującego stosunku płciowego.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Epidemiologia

Według najnowszych badań ponad 100 mln mężczyzn na świecie i ponad 1,5 mln w Polsce cierpi na zaburzenia erekcji, z czego tylko 15-20% zgłasza [...]

Czynniki ryzyka zaburzeń wzwodu

Zaburzenia erekcji mają wspólne czynniki ryzyka z chorobami układu krążenia (otyłość, cukrzyca, dyslipidemia, zespół metaboliczny, brak ćwiczeń i palenie tytoniu), a łagodne zaburzenia wzwodu [...]

Przyczyny zaburzeń erekcji

Przyczyny zaburzeń wzwodu dzielimy na: naczyniopochodne, neuropochodne, anatomiczne, hormonalne, polekowe oraz psychogenne (tab. 1). Zaburzenia erekcji są zwykle klasyfikowane jako organiczne, [...]

Diagnostyka zaburzeń erekcji

Wywiady powinny zawierać informacje dotyczące obecnych i poprzednich związków seksualnych, stanu emocjonalnego, początku i czasu trwania problemów z erekcją, poprzednich konsultacji i metod leczenia. Należy [...]

Leczenie zaburzeń erekcji

Podstawą leczenia zaburzeń erekcji jest wpływ na modyfikowalne i/lub odwracalne czynniki ryzyka, w tym styl życia i stosowane leki. Należy dążyć do prawidłowej [...]

Przyszłość leczenia zaburzeń erekcji

Ocenia się, że 40% chorych na cukrzycę oraz nawet 50% chorych po prostatektomii nie odnosi korzyści ze stosowania PDE5i. U tych chorych [...]

Podsumowanie rekomendacji dotyczących leczenia zaburzeń erekcji

Należy wykluczyć psychoseksuologiczne przyczyny zaburzeń erekcji, zwłaszcza u młodych mężczyzn.

Do góry