Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Diabetologia

Pytania przygotowała: dr hab. n. med. Aleksandra Araszkiewicz, prof. UM

Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Aleksandra Araszkiewicz, prof. UM, Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Szpital im. Fr. Raszei, ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań

1. 45-letni pacjent zgłosił się do lekarza rodzinnego z powodu niegojącego się owrzodzenia stopy lewej. Podaje, że od 3 miesięcy więcej pije i oddaje więcej moczu oraz że schudł 10 kg. W badaniu przedmiotowym wskaźnik masy ciała (BMI – body mass index) 28 kg/m2. Glikemia oznaczona za pomocą glukometru w gabinecie lekarza rodzinnego wynosiła 420 mg/dl. Pacjent został pilnie skierowany do izby przyjęć najbliższego szpitala. Glikemia z osocza krwi żylnej wynosiła 380 mg/dl, w moczu stwierdzono glukozurię oraz acetonurię (++).

Jakie powinno być dalsze postępowanie z pacjentem?

a. U pacjenta możemy rozpoznać cukrzycę. Ze względu na wiek chorego, nadwagę oraz występowanie zespołu stopy cukrzycowej najbardziej prawdopodobne jest rozpoznanie cukrzycy typu 2. Należy włączyć u pacjenta metforminę i skierować go do diabetologa

b. U pacjenta rozpoznajemy cukrzycę, włączamy leczenie insuliną i kierujemy go do poradni chirurgicznej, gdyż aktualnie największym problemem jest owrzodzenie stopy

c. Pacjenta należy przyjąć do szpitala, włączyć insulinoterapię i oznaczyć miano przeciwciał przeciw dekarboksylazie kwasu glutaminowego (anty-GAD). Wysokie wartości glikemii oraz występowanie ketonurii przy typowych objawach klinicznych mogą sugerować rozpoznanie cukrzycy o podłożu autoimmunologicznym typu LADA (latent autoimmune diabetes in adults)

d. U pacjenta nie można rozpoznać cukrzycy, gdyż tylko raz oznaczono glikemię z osocza krwi żylnej. Należy to badanie powtórzyć

e. Obecność przewlekłego powikłania cukrzycy, jakim jest zespół stopy cukrzycowej, nie pozwala na rozpoznanie cukrzycy o podłożu autoimmunologicznym, która rozwija się szybko. U pacjenta rozpoznajemy cukrzycę typu 2, ale ze względu na wysokie wartości glikemii przyjmujemy go do szpitala w celu przeprowadzenia dalszego leczenia

Komentarz

Cukrzyca typu LADA jest cukrzycą o podłożu autoimmunologicznym, rozwijającą się u osób po 35 r.ż. i charakteryzującą się występowaniem w surowicy przeciwciał anty-GAD. Objawy kliniczne nie zawsze pozwalają na ostateczne ustalenie rozpoznania. Choroba może rozwijać się powoli, prowadząc nawet do przewlekłych powikłań cukrzycy przed wystąpieniem objawów. Do rozpoznania cukrzycy wystarczy jedno oznaczenie glikemii z osocza krwi żylnej przy obecności typowych objawów choroby. Pacjenta z ketonurią należy przyjąć do szpitala, włączyć insulinoterapię oraz weryfikować typologię cukrzycy za pomocą przeciwciał anty-GAD.

2. 57-letnia kobieta zgłosiła się do lekarza rodzinnego, by wykonać badania kontrolne. Dotychczas bez istotnych chorób, leków nie przyjmuje, przytyła 5 kg w ciągu ostatnich 5 lat. W rodzinie nikt nie chorował na cukrzycę. W badaniu przedmiot...

Do góry