Medycyna po Dyplomie Nr 11 (listopad) / 2019

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

11/2019
Słowo wstępne
Temat numeru
Wytyczne w praktyce
Wytyczne w praktyce
Otolaryngologia
Hematologia
Kardiologia
Urologia
Farmakoterapia
Geriatria
Choroby internistyczne u kobiet w ciąży
Przypadek kliniczny
Diagnostyka laboratoryjna
Dermatologia
Codziennie zdajesz egzamin z medycyny