Nefrologia

Erytrocyturia

dr n. med. Ewa Magdalena Koźmińska

Praktyka Lekarska, Kruszyniany

Adres do korespondencji:
dr n. med. Ewa Magdalena Koźmińska
e-mail: e.m.kozminska@wp.pl

 • Omówienie rzadziej obserwowanych przyczyn występowania nadmiaru krwinek czerwonych w wynikach badania ogólnego moczu
 • Leczenie przeciwzakrzepowe i nadużywanie leków przeciwbólowych jako możliwa przyczyna erytrocyturii
 • Uporczywa i/lub nawracająca erytrocyturia wskazaniem do przeprowadzenia diagnostyki w kierunku nowotworów układu moczowego  

Badanie ogólne moczu jest jednym z badań laboratoryjnych najczęściej wykorzystywanych w praktyce klinicznej. Jego wyniki dostarczają cennych informacji o stanie nerek i dróg moczowych.

Badania moczu

Test paskowy

Ocenę próbki moczu rozpoczyna się od wykonania testu paskowego. Jest to wygodna, prosta i tania metoda wykrywania nieprawidłowości w moczu, którą lekarz rodzinny może się posłużyć, nawet jeśli w poradni rejonowej nie ma laboratorium analitycznego. Braimoh i wsp. wykorzystali to badanie w celu przesiewowej oceny próbek moczu pobranych w populacji pozornie zdrowych Nigeryjczyków. Zmiany w moczu stwierdzili u 33,6% badanych, przy czym u 9,2% z nich była to leukocyturia, która – jak się okazało – znamiennie często współistniała z nadciśnieniem tętniczym (p <0,0001). Erytrocyturię obserwowano u 1,7% badanych. Zdaniem autorów okresowa przesiewowa ocena moczu testem paskowym bez wątpienia przyczynia się do wcześniejszego rozpoznawania niektórych chorób, zwłaszcza w populacjach osób uboższych1.

Test paskowy ma jednak pewne ograniczenia: co prawda pozwala wstępnie oszacować fizyczne i chemiczne parametry moczu, ale nie ocenia morfologii składników jego osadu. W związku z tym w większości laboratoriów analitycznych wykazanie w teście paskowym obecności krwinek czerwonych, krwinek białych, azotynów lub białka jest wskazaniem do zbadania osadu moczu2,3.

Badanie osadu moczu

Główne wskazania do oceny osadu moczu to:

 • podejrzenie zakażenia dróg moczowych lub tworzenia się złogów w układzie moczowym
 • nieinfekcyjne choroby nerek wtórne do zaburzeń układowych, takich jak:
  • choroby reumatyczne
  • nadciśnienie tętnicze
  • toksemia w przebiegu ciąży
  • działania niepożądane leków
 • nieinfekcyjne upośledzenie czynności nerek
 • stwierdzenie białkomoczu, glukozurii, ketozy, kwasicy lub zasadowicy u ciężarnych, chorych na cukrzycę lub u osób z zaburzeniami metabolicznymi3.


Zgodnie z opinią autorów European Urinalysis Guidelines w ocenie osadu moczu najlepiej byłoby wykorzystywać metodę standaryzowaną, pozwalającą na wykrywanie różnych składników moczu i ich form oraz dokładne ich policzenie. Niestety, dotychczas nie opracowano takiej metody3.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Erytrocyturia

W osadzie prawidłowego moczu mogą występować najwyżej dwie krwinki czerwone w dużym polu widzenia, tj. w 400-krotnym powiększeniu, przy znormalizowanym wirowaniu próbki moczu, np. [...]

Podsumowanie

Wyniki badania ogólnego moczu dostarczają cennych informacji o stanie nerek i dróg moczowych, mogą też wskazywać na zaburzenia dotyczące innych układów i narządów. Zmiany [...]

Do góry