Pulmonologia

Torbielowate choroby płuc – postępy diagnostyki i leczenia. Część druga

dr hab. n. med. Elżbieta Radzikowska

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa

Adres do korespondencji:
dr hab. n. med. Elżbieta Radzikowska
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
ul. Płocka 26, 04-051 Warszawa

  • Triada zmian charakterystyczna dla choroby Birta-Hogg-Dubégo to: zmiany skórne (fibrofolliculoma, trichodiscoma i włókniaki miękkie zlokalizowane zazwyczaj na policzkach, szyi i górnej części klatki piersiowej), torbiele w płucach, guzy nerek
  • Badanie histopatologiczne konieczne jest do potwierdzenia limfoidalnego śródmiąższowego zapalenia płuc
  • Omówienie zmian płucnych w przebiegu amyloidozy  

Choroba Birta-Hogg-Dubégo

Do grupy rzadkich torbielowatych chorób płuc należy choroba Birta-Hogg-Dubégo (BHDS – Birt-Hogg-Dubé syndrome). Uprzednio pacjentów z tym zaburzeniem zaliczano do chorych na tzw. rodzinne odmy.

Choroba związana jest z mutacjami w obrębie genu follikuliny, które transmitowane są w sposób autosomalny dominujący. BHDS charakteryzuje się triadą objawów:

  • łagodnymi rozrostami wywodzącymi się z mieszków włosowych
  • obecnością różnokształtnych torbielek i torbieli w płucach
  • różnego typu nowotworami łagodnymi i złośliwymi nerek1.


Chorobę tę rozpoznała po raz pierwszy w 1977 r. grupa dermatologów: Arthur R. Birt, Georgina R. Hogg i W. James Dubé. Początkowo skupiano się na obecności zmian skórnych i nowotworów nerki. Dopiero po kilku latach Chung zaobserwował dodatkowo występowanie zmian płucnych1-3.

Dotychczas nie przeprowadzono wiarygodnych badań epidemiologicznych oceniających występowanie choroby. Opisano ponad 500 rodzin, w których obserwowane są zachorowania. Z uwagi jednak na niską świadomość objawów szacuje się, że liczba chorych jest znacznie zaniżona1-3. W Polsce po raz pierwszy przypadek chorej na BHDS został zdiagnozowany i opisany przez nasz zespół w 2016 r. Od tego czasu zidentyfikowaliśmy kolejne 5 rodzin obciążonych tym zaburzeniem4. Chorują zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Najczęściej choroba, o ile nie była wykryta w rodzinie, rozpoznawana jest w czwartej, piątej dekadzie życia1-3.

Patogeneza

Przyczyną choroby są mutacje genu follikuliny (FLCN). Gen ten znajduje się na ramieniu krótkim chromosomu 17. Zidentyfikowano ponad 150 mutacji tego genu, ale najczęstsza jest mutacja w obrębie eksonu 11 występująca u około 44% rodzin1-3. Gen należy do rodziny genów supresujących nowotwory, a powstałe na nim białko – follikulina – reguluje szereg mechanizmów proliferacyjnych poprzez interakcje z kinazami mTOR oraz MAPK, plakofiliną 4 (PKP4) i kadheryną E5,6. Utrata heterozygotyczności genu FLCN u chorych na BHDS prowadzi do rozwoju raka jasnokomórkowego nerki7. Defekt follikuliny wpływa na zaburzenie mechanizmów adhezji komórkowej i właściwego funkcjonowania połączeń międzykomórkowych7. W przypadku rozwoju zmian płucnych sugeruje się dodatkowo znaczenie mechanizmu rozciągania, który jest najsilniejszy w okolicach nadprzeponowych. Prowadzi do rozwoju torbieli głównie w środkowych i dolnych partiach płuc.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Limfoidalne śródmiąższowe zapalenie płuc

Limfoidalne śródmiąższowe zapalenie płuc (LIP – lymphoid interstitial pneumonitis) należy do grupy rzadkich śródmiąższowych zapaleń płuc i cechuje się występowaniem w śródmiąższu płuc [...]

Amyloidoza

Amyloidoza stanowi heterogenną grupę zaburzeń charakteryzujących się odkładaniem specyficznych fibrylarnych białek β-amyloidu w przestrzeniach pozakomórkowych. Może być chorobą pierwotną lub wtórną, towarzyszącą [...]

Do góry