Wytyczne w praktyce

Stanowisko AHA dotyczące pomiarów ciśnienia tętniczego

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek

prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka

I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Adres do korespondencji:
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek
I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków, e-mail: katarzyna.stolarz-skrzypek@uj.edu.pl, tel. 12 424 73 00, faks 12 424 73 20

  • Omówienie wytycznych AHA z 2019 r. dotyczących pomiaru ciśnienia tętniczego i porównanie ich z poprzednią wersją oraz stanowiskiem ESC/ESH z 2018 r.
  • Konieczność wykorzystywania do pomiarów ciśnienia tętniczego urządzeń walidowanych, poddawanych regularnie kalibracji oraz wykonywania badań zgodnie ze standardami (odpowiednie przygotowanie pacjenta, właściwe zastosowanie urządzenia, przynajmniej dwukrotny pomiar ciśnienia w czasie wizyty)
  • Całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABPM) – preferowana metoda oceny ciśnienia poza gabinetem lekarskim służąca głównie do wykrywania nadciśnienia białego fartucha oraz nadciśnienia maskowanego

Dokładny pomiar wartości ciśnienia tętniczego jest niezbędny do właściwego rozpoznania, a następnie odpowiedniego leczenia nadciśnienia tętniczego, głównego czynnika ryzyka chorób serca i udaru mózgu. Zaktualizowane stanowisko naukowe American Heart Association (AHA) na temat pomiaru ciśnienia tętniczego u ludzi zostało opublikowane w maju 2019 r. w czasopiśmie „Hypertension”1.

Dokument będący aktualizacją poprzedniej wersji z 2005 r.2 zawiera przegląd aktualnych informacji na temat pomiaru ciśnienia tętniczego, ponadto potwierdza zalecenia zawarte w wytycznych American College of Cardiology/American Heart Association z 2017 r. dotyczących zapobiegania, wykrywania, oceny i postępowania w przypadku wysokiego ciśnienia tętniczego3.

Omówienie nowych zaleceń

Dokładny pomiar ciśnienia tętniczego jest integralną częścią rozpoznania i postępowania w nadciśnieniu tętniczym. Dokładność odczytów ciśnienia tętniczego zależy od właściwego zastosowania standardowych technik oraz od odpowiedniego przeszkolenia osób wykonujących te pomiary.

Technika pomiaru ciśnienia tętniczego w gabinecie lekarskim – kluczowe zagadnienia

Etap 1: Właściwie przygotuj pacjenta

Pacjent powinien się zrelaksować i usiąść na krześle z oparciem, ze stopami płasko ułożonymi na podłodze. Przed wykonaniem pierwszego pomiaru ciśnienia tętniczego powinien siedzieć przez 3-5 minut bez mówienia lub poruszania się. Na co najmniej 30 minut przed pomiarem powinien unikać spożywania napojów z kofeiną, wykonywania ćwiczeń i palenia tytoniu. Przed pomiarem powinien też opróżnić pęcherz. Ani pacjent, ani lekarz nie powinni rozmawiać podczas czasu odpoczynku lub podczas pomiaru. Pacjent powinien zdjąć ubranie zakrywające miejsce umieszczenia mankietu.

Etap 2: Zastosuj odpowiednie techniki

Użyj walidowanego, skalibrowanego urządzenia do pomiaru ciśnienia z mankietem zakładanym na górną część ramienia. Oprzyj ramię pacjenta (np. na biurku), tak aby środek mankietu znajdował się na poziomie prawego przedsionka serca. Użyj odpowiednieg...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zmiany w porównaniu ze stanowiskiem AHA z 2005 r.

Metoda osłuchowa, w której pracownik ochrony zdrowia używa do pomiaru ciśnienia tętniczego mankietu, stetoskopu i ciśnieniomierza rtęciowego, przez kilkadziesiąt lat stanowiła złoty standard [...]

Komentarz

W stanowisku AHA podkreślono narastające rozpowszechnienie zastosowania w pomiarach gabinetowych, ale również pozagabinetowych, oscylometrycznej metody pomiaru ciśnienia tętniczego. Także w Polsce w czasie ostatnich 15 [...]

Do góry