Choroby internistyczne u kobiet w ciąży

Ciężarna z chorobą nowotworową tarczycy

lek. Klaudia Zajkowska1

dr hab. n. med. Aldona Kowalska, prof. UJK1,2

1Klinika Endokrynologii, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
2Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Adres do korespondencji: lek. Klaudia Zajkowska
Klinika Endokrynologii, Świętokrzyskie Centrum Onkologii
ul. Stefana Artwińskiego 3, 25-734 Kielce

  • Ocena ultrasonograficznego ryzyka złośliwości zmian ogniskowych w tarczycy na podstawie skali European Thyroid Imaging Reporting and Data System (EU-TIRADS)  
  • Wskazania do wykonania BACC w czasie ciąży i po rozwiązaniu  
  • Zasady terapii za pomocą lewotyroksyny lub planowania leczenia operacyjnego

Rak tarczycy jest drugim po raku piersi najczęściej rozpoznawanym podczas ciąży nowotworem złośliwym1,2. Wyróżniamy raki zróżnicowane tarczycy (rak brodawkowaty i pęcherzykowy), raka rdzeniastego oraz raka anaplastycznego, które charakteryzują się odmiennym przebiegiem klinicznym i rokowaniem. Rozpoznanie choroby nowotworowej u ciężarnej stanowi wyzwanie dla lekarza, ponieważ w podejmowaniu decyzji należy uwzględnić zarówno dobro matki, jak i płodu. Postępowanie zależy od rodzaju nowotworu oraz stopnia zaawansowania choroby nowotworowej. Odrębnym tematem jest planowanie ciąży przez pacjentkę z rakiem tarczycy rozpoznanym przed ciążą.

Diagnostyka

Rosnąca świadomość wpływu zaburzeń funkcji tarczycy na przebieg ciąży spowodowała, że u coraz większej liczby ciężarnych przeprowadza się diagnostykę tyreologiczną, w tym badanie ultrasonograficzne tarczycy (USG), czego skutkiem jest zwiększona rozpoznawalność zmian ogniskowych w tarczycy w tej grupie kobiet. Szacuje się, że co 6 ciężarna ma zmiany ogniskowe w tarczycy, a częstość ich występowania wzrasta u wieloródek oraz starszych kobiet3.

Ludzka gonadotropina kosmówkowa (hCG – human chorionic gonadotropin) wydzielana przez łożysko wykazuje strukturalne podobieństwo do hormonu tyreotropowego (TSH – thyroid-stimulating hormone), czego konsekwencją jest zwiększenie objętości tarczycy w trakcie ciąży, tworzenie się nowych zmian guzkowych, a także progresja wielkości zmian guzkowych istniejących przed ciążą3.

U kobiety z rozpoznaną chorobą guzkową tarczycy planującej ciążę optymalnym postępowaniem jest ocena ryzyka złośliwości zmian ogniskowych w tarczycy oraz przeprowadzenie ewentualnej dalszej diagnostyki przed ciążą.

W przypadku guzka tarczycy wykrytego w czasie ciąży postępowanie diagnostyczne zasadniczo nie różni się od zaleceń w populacji ogólnej z wyjątkiem diagnostyki izotopowej (badanie scyntygraficzne tarczycy), która jest bezwzględnie przeciwwskazana w okresie ciąży. Każdą zmianę ogniskową w tarczycy należy ocenić pod względem klinicznych i ultrasonograficznych cech złośliwości. W ocenie klinicznej szczególną uwagę należy zwrócić na:

  • szybkie powiększanie się guzka
  • obecność powiększonych węzłów chłonnych w okolicy szyi niezwiązaną z infekcją
  • chrypkę (mogącą być objawem porażenia nerwów krtaniowych wstecznych)
  • zaburzenia połykania
  • napromienianie okolicy szyi w przeszłości
  • dodatni wywiad rodzinny w kierunku raka tarczycy, a także innych chorób nowotworowych (przede wszystkim składowych zespołu mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej typu 2 [MEN2 – multiple endocrine neoplasia]).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Leczenie

Rozpoznanie raka brodawkowatego tarczycy w biopsji nie stanowi wskazania do rutynowej operacji w okresie ciąży6,7. Rak brodawkowaty tarczycy rozpoznany w I trymestrze ciąży powinien być [...]

Pacjentka z rakiem tarczycy planująca ciążę

Kobiety, które były leczone jodem promieniotwórczym 131I z powodu raka zróżnicowanego tarczycy, powinny unikać zajścia w ciążę przez co najmniej 6 miesięcy6,7. Przebyte [...]

Podsumowanie

Rozpoznanie raka tarczycy u kobiety ciężarnej jest problemem interdyscyplinarnym i wymaga ścisłej współpracy lekarzy wielu specjalności – endokrynologa, ginekologa, chirurga. W podejmowaniu decyzji terapeutycznych [...]

Do góry