Przypadek kliniczny

Zatrucie witaminą D

lek. Joanna Litwińczuk-Hajduk

prof. dr hab. n. med. Tomasz Bednarczuk

lek. Gabriela Bluszcz

lek. Magdalena Hołówko

lek. Karolina Janyst

dr n. med. Michał Popow

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji: lek. Joanna Litwińczuk-Hajduk
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa

  • Dawka witaminy D zalecana przez Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne dla populacji Europy Środkowej wynosi 800-2000 j.m./24 h; należy ją przyjmować od września do kwietnia  
  • Przed wdrożeniem suplementacji należy ocenić ryzyko wystąpienia nadwrażliwości na witaminę D  
  • W przypadku zatrucia witaminą D wskazane jest oznaczenie stężenia kalcytriolu, by wykluczyć jej pozanerkową hydroksylację  

Badania populacyjne przeprowadzone w Polsce wykazały występowanie powszechnego niedoboru witaminy D (90% badanych). Nieprawidłowość ta może prowadzić do rozwoju chorób związanych z układem kostnym: krzywicy u dzieci oraz osteoporozy i osteomalacji u dorosłych1, zwiększać częstość złamań kości biodrowej i powodować wtórną nadczynność przytarczyc. Coraz więcej doniesień wskazuje na istotne klinicznie plejotropowe działanie witaminy D obejmujące:

  • zwiększenie odporności2
  • zmniejszenie częstości zachorowań na nowotwory piersi3 i jelita grubego4
  • poprawę przebiegu cukrzycy typu 2 i towarzyszących jej zaburzeń metabolicznych5,6
  • zmniejszenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca i udar mózgu7,8
  • poprawę funkcji poznawczych9
  • zmniejszenie śmiertelności, ogółem z różnych przyczyn10.


Choć nie ma pełnej zgodności wśród specjalistów, czy niedobór witaminy D jest przyczyną wystąpienia wszystkich powyższych chorób, czy raczej ich następstwem, jej suplementacja staje się coraz bardziej powszechna i pojawia się problem z nadzorowaniem tego zjawiska.

Według aktualnych zaleceń Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego dla populacji Europy Środkowej wskazana jest suplementacja witaminy D od września do kwietnia w dawce 800-2000 j.m./24 h w zależności od masy ciała. U osób starszych i otyłych (BMI >30 kg/m2) zalecana dawka witaminy D wynosi 1600-4000 j.m./24 h w zależności od stopnia otyłości; należy ją przyjmować przez cały rok11. Przesiewową diagnostykę w kierunku zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej oraz niedoboru witaminy D wykonują głównie endokrynolodzy. W takiej sytuacji oznaczenie stężenia witaminy D jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Powszechny dostęp do preparatów tego hormonu oraz powszechna wiedza o jego niedoborze w Polsce powodują, że jego suplementację może rozpocząć każdy i prowadzić bez jakiegokolwiek nadzoru.

Pacjent AA – opis przypadku

62-letni pacjent z rozrostem gruczołu krokowego oraz pierwotnym nadciśnieniem tętniczym, który nie przyjmuje leków na stałe, został przywieziony do Kliniki Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez zespół ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Pacjent AA – opis przypadku

62-letni pacjent z rozrostem gruczołu krokowego oraz pierwotnym nadciśnieniem tętniczym, który nie przyjmuje leków na stałe, został przywieziony do Kliniki Chorób Wewnętrznych [...]

Pacjent BB – opis przypadku

49-letni pacjent z niestabilnym nadciśnieniem tętniczym oraz kamicą nerkową w wywiadzie został przyjęty do Kliniki Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z powodu pogorszenia [...]

Komentarz

Zatrucie witaminą D jest rzadkim zjawiskiem, jeśli jednak nie zostanie w porę wykryte, może stworzyć zagrożenie dla zdrowia, a w skrajnych przypadkach także dla [...]

Podsumowanie

Nie należy stosować większych dawek witaminy D (>4000 j.m./24 h) niż zalecane dla populacji w Polsce. Preparaty witaminy D zawierające dawki ponadsubstytucyjne [...]

Do góry