Profesjonalizm lekarski

Dyskryminacja – problem nas wszystkich

mgr Paulina Sobierańska

Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: mgr Paulina Sobierańska
Centrum Edukacji Medycznej, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Czechosłowacka 2B, 92-216 Łódź, e-mail: paulina.sobieranska@umed.lodz.pl

  • Dyskryminacja oznacza gorsze traktowanie osób ze względu na przypisywane im cechy, np. wiek, niepełnosprawność, pochodzenie itp.
  • Pacjenci doświadczający nierównego traktowania unikają wizyt lekarskich, co w dłuższej perspektywie przyczynia się do pogorszenia stanu ich zdrowia i generuje koszty dla nich i całego systemu opieki  
  • Osoby dyskryminowane (pacjenci i pracownicy) mogą szukać wsparcia w organizacjach pozarządowych, sądach i u Rzecznika Praw Obywatelskich


Dyskryminacja jest częstym hasłem w debacie publicznej. Sposób jej opisywania wskazuje, że wciąż nie dla wszystkich jest jasne, jakie zachowania są, a jakie nie powinny być tak nazywane. Dyskryminacja może spotkać każdego z nas, gdy jako pacjenci poszukujemy pomocy w gabinecie lekarskim. Jednocześnie pracownicy ochrony zdrowia są równie często narażeni na gorsze traktowanie przez przełożonych i współpracowników ze względu na takie cechy, jak płeć czy wiek. Nie jest to jedynie problem o wymiarze moralno-etycznym, koszty dyskryminacji są odczuwalne dla całego systemu opieki zdrowotnej. Te koszty to droższe leczenie pacjentów, którzy na skutek poprzednich złych doświadczeń unikają wizyt lekarskich, jak również wydatki związane ze zwiększoną rotacją pracowników, którzy w wyniku dyskryminacji decydują się na zmianę miejsca zatrudnienia.

W poniższym artykule postaramy się przybliżyć podstawowe pojęcia związane z problematyką dyskryminacji. W pierwszej części skupimy się na problemie z perspektywy pacjentów, jego powszechności i konsekwencjach. W drugiej części odniesiemy się do sytuacji pracowników i wskażemy, gdzie szukać pomocy.

Dyskryminacja z perspektywy pacjenta

W badaniu przeprowadzonym w 31 europejskich krajach sprawdzano zależności pomiędzy czynnikami społeczno-ekonomicznymi a doświadczeniem dyskryminacji w placówkach ochrony zdrowia1. Zmienne, które okazały się najistotniejsze, to wiek i zarobki. W Europie osoby młodsze i w gorszej sytuacji finansowej częściej przyznają, że doświadczały nierównego traktowania przez lekarzy i innych pracowników medycznych.

W Polsce, w porównaniu z pozostałymi krajami ujętymi w badaniu, zaobserwowano największą różnicę w częstości odczuwanej dyskryminacji w zależności od poziomu wykształcenia. Osoby z wykształceniem podstawowym są 3,5 razy bardziej narażone na dyskry...

Nie każda sytuacja, w której pacjenci traktowani są w odmienny sposób, może być uznana za dyskryminację3. Jeżeli powodem do nierównego traktowania pacjentów jest potrzeba zdrowotna lub preferencje pacjenta, mówimy o uzasadnionych różnicach. Przykł...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dyskryminacja w miejscu pracy

Indywidualne spojrzenie na problematykę dyskryminacji może się różnić od perspektywy prawnej. W tej części artykułu postaramy się przybliżyć Czytelnikom podstawową terminologię dotyczącą [...]

Podsumowanie

W kolejnym artykule z cyklu „Profesjonalizm lekarski” przybliżyliśmy Czytelnikom problematykę dyskryminacji w systemie ochrony zdrowia. Staraliśmy się przedstawić konsekwencje nierównego traktowania zarówno dla pacjentów, [...]

Do góry