Przypadek kliniczny

Roponercze lewostronne z przebiciem do powłok okolicy lędźwiowej lewej i współistniejącą żółtaczką

dr n. med. Sławomir Tubek1

lek. Alina Warmuzińska2

lek. Anna Pagacz1

lek. Paweł Ogorek3

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sobieszczańska4,5

1Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
2Dział Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
3Oddział Urologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
4Katedra i Klinika Geriatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
5Katedra Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Adres do korespondencji: dr n. med. Sławomir Tubek
Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Wojewódzkiego, ul. Katowicka 64, 45-064 Opole

  • Roponercze możliwą komplikacją kamicy nerkowej, wad wrodzonych układu moczowego lub nowotworów  
  • Przebicie roponercza do sąsiednich narządów, jam ciała i do powłok jako jego rzadkie powikłanie  
  • Operacyjne leczenie powikłanego roponercza (nefrektomia, terapia powikłań ropnych z równoczesnym stosowaniem antybiotyków)  

Roponercze może być powikłaniem m.in. kamicy nerkowej. Może się tworzyć, nie dając jednoznacznych objawów sugerujących jego obecność, a dopiero jego powikłania doprowadzają do właściwego rozpoznania. Rzadkim powikłaniem jest przebicie roponercza do sąsiednich narządów, jam ciała czy do powłok. Opisywano przebicia do jamy otrzewnowej, opłucnej, dwunastnicy, pęcherza moczowego oraz do powłok ciała1-8.

Opis przypadku

Kobieta, 77 lat, została skierowana na oddział chorób wewnętrznych w celu przeprowadzenia diagnostyki z powodu żółtaczki, niedokrwistości, napadowego migotania przedsionków i nadciśnienia tętniczego. Przez ostatnie pół roku dochodziło u niej do stopniowego zmniejszania masy ciała i postępowała niedokrwistość – z tego powodu kobiecie 3 miesiące wcześniej przetoczono preparaty krwi i przeprowadzono u niej diagnostykę na oddziale chorób wewnętrznych w innym szpitalu. W trakcie tamtego pobytu w ramach diagnostyki niedokrwistości wykonano gastroskopię i kolonoskopię, nie stwierdzając zmian odpowiedzialnych za obserwowane objawy. W USG jamy brzusznej uwidoczniono zmiany w lewej nerce; zasugerowano weryfikację w badaniu metodą tomografii komputerowej (TK), jednak badania nie wykonano. Po 6 tygodniach od tej hospitalizacji pojawiło się guzowate bolesne wypuklenie powłok w okolicy lędźwiowej lewej. Z tego powodu pacjentka trafiła na szpitalny oddział ratunkowy (SOR) kolejnego szpitala, gdzie nacięto zmianę, rozpoznano krwiak powłok okolicy lędźwiowej lewej i wypisano ją do domu.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Jak wspomniano na wstępie, roponercze może być powikłaniem m.in. kamicy nerkowej (ok. 3/4 przypadków). Pozostałe, rzadsze przyczyny to wady wrodzone układu [...]

Do góry