Medycyna po Dyplomie Nr 02 (luty) / 2020

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

02/2020
Słowo wstępne
Temat numeru
Wytyczne w praktyce
Wytyczne w praktyce
Farmakoterapia
Laryngologia
Nefrologia
Kardiologia
Psychologia
Geriatria
Przypadek kliniczny
Dermatologia
Codziennie zdajesz egzamin z medycyny
Prawo dla lekarza