Dermatologia

Zmiany zlokalizowane wokół brodawki sutkowej

prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji:

prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

Klinika Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

pl. Hallera 1, budynek nr 6, 90-647 Łódź

© 2020 Medical Tribune Polska Sp. z o.o.

  • W przypadku zmian w okolicach brodawek sutkowych należy wziąć pod uwagę możliwość występowania: zapalenia brodawek sutkowych w przebiegu AZS, choroby Pageta brodawki sutkowej, raka piersi i zespołu Stevensa-Johnsona
  • Rola ustalenia w badaniu podmiotowym ewentualnej ekspozycji na alergeny i stosowania innych leków bądź preparatów

Opis przypadku

Do kliniki dermatologii i wenerologii w trybie nagłym zgłosiła się 43-letnia pacjentka z powodu rozsianych zmian skórnych, które rozwinęły się w trzeciej dobie przyjmowania preparatu zawierającego cytrynian potasowo-bizmutowy, metronidazol oraz chlorowodorek tetracykliny i substancje pomocnicze. Lek ten otrzymała z powodu rozpoznania zakażenia bakterią Helicobacter pylori. W wywiadzie pacjentka zgłaszała astmę w okresie remisji klinicznej (leczona montelukastem i doraźnymi inhalacjami z budezonidu) oraz nadwrażliwość na antybiotyk, który stosowała w przeszłości. Kobieta nie pamiętała jednak jego nazwy.

   

   

Wykwity miały postać rumieni, plam i grudek koloru sinoczerwonego, były rozsiane i występowały na całej skórze. Szczególne ich nasilenie obserwowano jednak w obrębie dłoni i stóp oraz okolicy brodawek sutkowych i błony śluzowej jamy ustnej (ryc. 1, 2). Na stopach zmiany ru­mieniowe miały charakter obrzękowo-naciekowy (ryc. 3). Spojówki gałki ocznej były przekrwione i zaczerwienione. W obrębie błony śluzowej jamy ustnej i krocza oraz czerwieni wargowej obserwowano powierzchowne nadżerki. W tych okolicach wykwity były powodem dużego dyskomfortu i dolegliwości bólowych. Pacjentka skarżyła się na uogólniony świąd skóry.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Atopowe zapalenie skóry

Atopowe zapalenie skóry (AZS) należy do przewlekłych dermatoz zapalnych przebiegających z okresami zaostrzeń i remisji. Jest to choroba, której towarzyszą uporczywy i nawrotowy świąd, [...]

Choroba Pageta brodawki sutkowej

Choroba Pageta jest rakiem śródnaskórkowym występującym najczęściej w obrębie brodawki sutkowej, rzadziej w okolicy narządów płciowych i odbytu. Komórki nowotworowe przechodzą do skóry z przewodów [...]

Rak piersi

Rak piersi niekiedy przez długi czas może nie dawać żadnych objawów klinicznych. Zwykle jednak pacjentki podają występowanie wyczuwalnego guzka lub rozległego [...]

Zespół Stevensa-Johnsona

Zespół Stevensa-Johnsona jest ostro przebiegającą odmianą rumienia wielopostaciowego sprowokowaną najczęściej lekiem (jak w przedstawianym przypadku) lub rzadziej infekcją wirusową. Zmiany mają charakter [...]
Do góry