Medycyna po Dyplomie Nr 05 (maj) / 2020

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

05/2020
Słowo wstępne
Temat numeru
Wytyczne w praktyce
Urologia
Choroby zakaźne
Diabetologia
Ortopedia i rehabilitacja
Periodontologia
Medycyna sportowa
Kardiologia
Gastroenterologia
Przypadek kliniczny
Codziennie zdajesz egzamin z medycyny