Medycyna po Dyplomie Nr 04 (kwiecień) / 2020

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

04/2020
Słowo wstępne
Temat numeru
Wytyczne w praktyce
Otolaryngologia
Kardiologia
Endokrynologia
Pulmonologia
Nefrologia
Geriatria
Przypadek kliniczny
Codziennie zdajesz egzamin z medycyny
Dermatologia