Otolaryngologia

Diagnostyka i leczenie szumów usznych

prof. zw. dr hab. n. med. Jurek Olszewski

Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii II Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji:

prof. zw. dr hab. n. med. Jurek Olszewski

Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii

II Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź,

tel. 42 639 35 80, faks 42 639 35 80

e-mail: jurek.olszewski@umed.lodz.pl

  • Metody diagnostyki audiologicznej: audiometria tonalna progowa i nadprogowa, audiometria słowna, audiometria impedancyjna, słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu (ABR) i pomiary otoemisji akustycznej (TEOAE, DPOAE i SOAE)
  • Habituacja szumów usznych, farmakoterapia, elektrostymulacja, hiperbaryczne komory tlenowe, laseroterapia, maskowanie szumu z zastosowaniem urządzeń tinnitus masker oraz hipnoza jako możliwe formy terapii
  • Przedstawienie nowatorskiego urządzenia do terapii łączącego stymulację elektryczną i magnetyczną ucha

Szumy uszne to słuchowa percepcja fantomowa występująca w jednym lub obu uszach przy braku bodźca akustycznego w otoczeniu i odczuwanie dźwięku, które wynika z patologicznej aktywności w obrębie układu nerwowego bez jakiejkolwiek odpowiadającej aktywności mechanicznej w obrębie ślimaka1,2.

Z danych epidemiologicznych wynika, że szumy uszne dotyczą 10-15% dorosłej populacji i występują z podobną częstotliwością u dzieci. Dla przykładu w Stanach Zjednoczonych zaburzenie to stwierdza się u około 50 milionów mieszkańców. Prognozuje się, że w 2050 r. wskaźnik ten się podwoi, czego konsekwencją będzie zwiększenie liczby osób z subiektywnymi szumami usznymi. W Europie szumy uszne zgłasza ponad 70 milionów osób, z czego aż dla 7 milionów są wyniszczającym objawem. Podwyższanie się średniej długości życia, a tym samym częstość występowania uszkodzenia słuchu będzie powodem stałego zwiększania się grupy pacjentów cierpiących z powodu szumów usznych. W konsekwencji niezbędne są dalsze badania nad etiologią, ale co ważniejsze – nad poprawą skuteczności leczenia szumów usznych. Kompleksowa opieka medyczna, której wymagają osoby z szumami usznymi, w samej Holandii generuje koszty w wysokości około 11 milionów euro, a ponadto powoduje jeszcze większe konsekwencje socjoekonomiczne. W Anglii szumy uszne są przyczyną 750 000 konsultacji medycznych rocznie. W Polsce nie prowadzi się podobnych statystyk. Jednym z podstawowych celów wielu światowych projektów badawczych jest zredukowanie kosztów leczenia i absencji w pracy wśród osób z szumami usznymi.

Szumy uszne najczęściej mają charakter przewlekły, występują z dużą zmiennością i uciążliwością, powodując dyskomfort w warunkach ciszy (w nocy), ale też przez cały dzień. W ok. 40% przypadków towarzyszy im nadwrażliwość słuchowa.

Mimo intensywnych badań nad etiologią wciąż nie znamy czynnika bezpośrednio odpowiadającego za percepcję szumu, w związku z czym nie opracowano właściwej metody terapeutycznej opartej na leczeniu przyczynowym.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Patogeneza szumów usznych

Przyjmuje się, że szum uszny jest wynikiem nieprawidłowej aktywności nerwowej w drogach słuchowych. Jako miejsce generowania szumów usznych najczęściej podaje się ślimak [...]

Diagnostyka szumów usznych

Diagnostyka szumów usznych obejmuje szczegółowy wywiad lekarski, otoskopię oraz kompleksową diagnostykę audiologiczną, na którą składa się:

Leczenie szumów usznych

Obiektywne szumy uszne o podłożu naczyniowym można leczyć chirurgicznie. Zabiegi operacyjne usuwające zmianę nowotworową czy nieprawidłowe połączenia naczyniowe powodują ustąpienie dolegliwości. Przecięcie [...]

Własne doświadczenia w leczeniu szumów usznych

Mimo licznych badań i prac klinicznych dotyczących szumów usznych dotychczas nie wypracowano 100% skutecznej metody ich leczenia. Stosuje się np. farmakoterapię, elektrostymulację, [...]

Podsumowanie

Ryzyko wystąpienia szumów usznych wzrasta u osób >55 r.ż. oraz z chorobami ogólnoustrojowymi i zmianami zwyrodnieniowymi odcinka szyjnego kręgosłupa. Szumy uszne często współistnieją z obustronnym [...]

Do góry