Wytyczne w praktyce

Cholesterol w diecie a ryzyko sercowo-naczyniowe – stanowisko AHA

lek. Karol Osłowski1

dr n. med. Daniel Śliż1,2,3

1III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

2Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

3Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia

Adres do korespondencji:

dr n. med. Daniel Śliż

III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa

  • Omówienie wytycznych American Heart Association z 2019 r. dotyczących bezpiecznych norm spożycia cholesterolu i porównanie ich z zaleceniami towarzystw europejskich
  • Wpływ spożycia cholesterolu na ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych


Odkąd w latach 50. ubiegłego stulecia powiązano wysokie stężenie cholesterolu we krwi ze zwiększonym ryzykiem występowania choroby niedokrwiennej serca, cholesterol stał się przedmiotem nieustannej debaty naukowej. Związek ten należy do grupy steroli i stanowi jeden z podstawowych elementów budulcowych ściany komórek zwierzęcych. Jest on również niezbędnym składnikiem do syntezy m.in. hormonów, kwasów żółciowych czy witamin. Uważa się, że nawet do 80% cholesterolu w organizmie ludzkim jest pochodzenia endogennego – wytwarzane w wątrobie i przewodzie pokarmowym. Pod tym względem organizm jest samowystarczalny i przy odpowiednio zbilansowanej diecie właściwie nie potrzebuje dostarczania cholesterolu z pokarmem. Fakt ten pozostaje jednak w sprzeczności z typową dietą cywilizacji zachodnich, opartą w dużej mierze na mięsie i produktach odzwierzęcych bogatych w cholesterol. Rodzą się więc pytania: czy i w jakim stopniu cholesterol obecny w diecie wpływa na ryzyko chorób sercowo-naczyniowych oraz jakie jego spożycie można uznać za bezpieczne? W artykule zostanie przedstawione stanowisko American Heart Association (AHA) z 2019 r. dotyczące podaży cholesterolu w diecie w świetle dotychczasowych wytycznych.

Stanowisko American Heart Association

Autorzy najnowszych wytycznych AHA podobnie jak w ostatnich latach nie precyzują bezpiecznej ilości cholesterolu w diecie. Już w dokumencie z 2013 r. odstąpiono od rekomendowania maksymalnej zawartości cholesterolu w diecie, argumentując to brakie...

W dokumencie odniesiono się również do jajek jako źródła cholesterolu. Mimo mocno rozbieżnych wyników przeprowadzonych badań nie wykazano istotnego statystycznie związku między liczbą zjadanych jajek a ryzykiem sercowo-naczyniowym. Należy jednak z...

W zgodzie z wytycznymi AHA pozostają wytyczne US Department of Health and Human Services zawarte w dokumencie „2015-2020 Dietary Guidelines for Americans” (DGA). Odstąpiono w nich od rekomendowania spożycia cholesterolu na poziomie <300 mg/24 h (j...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wytyczne europejskie

Większość wytycznych europejskich w ostatnich latach nie została zaktualizowana. Najnowsze wytyczne dotyczące postępowania w dyslipidemiach zostały wydane w 2019 r. przez European Society of [...]

Zalecenia krajowe

Według badań WOBASZ I (2003-05), WOBASZ II (2013-14) oraz NATPOL (NATPOL PLUS, NATPOL 2011) w naszym kraju hipercholesterolemia występuje u ok. 18 mln Polaków. [...]

Podsumowanie

Podaż egzogennego cholesterolu od dłuższego czasu budzi kontrowersje. Obecny stan wiedzy daje nam jednak mocne podstawy naukowe, by twierdzić, że w przypadku [...]

Do góry