Przypadek kliniczny

Bolesne tłuszczaki

dr n. med. Sławomir Tubek1

1Specjalistyczna Praktyka Lekarska „OpusM” Sławomir Tubek, Strzelce Opolskie

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sobieszczańska2

2Katedra i Klinika Geriatrii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Adres do korespondencji:

dr n. med. Sławomir Tubek

Specjalistyczna Praktyka Lekarska „OpusM”

ul. Krakowska 36/3, 47-100 Strzelce Opolskie

e-mail: slawomir.tubek@hipokrates.org

  • Charakterystyka choroby Dercuma i obrzęku tłuszczowego oraz trudności w różnicowaniu obu zaburzeń
  • Metody postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w przypadku występowania obu schorzeń

Opis przypadku

Kobieta, 36 lat, bez nałogów, z prawidłową masą ciała, bez istotnych problemów natury emocjonalnej, bez istotnego wywiadu chorobowego, zgłosiła się na wizytę z powodu pojawiających się od 4-5 miesięcy bolesnych zgrubień w tkance podskórnej. Najpierw była to pojedyncza zmiana na plecach, pod lewą łopatką, potem pojawiły się dwie zmiany – na prawym przedramieniu i na lewym udzie po stronie przedniej. W badaniu przedmiotowym palpacyjnie stwierdzono zmiany o charakterze tłuszczaków wielkości 1-1,5 cm, miękkie, skóra nad nimi była niezmieniona, przesuwalna. Zmiany były tkliwe podczas palpacji. W doraźnym USG podczas wizyty zaobserwowano echogeniczność zmian umiejscowionych w tkance tłuszczowej podskórnej praktycznie taką samą jak okolicznej tkanki tłuszczowej. Układ ruchu był prawidłowy, w wywiadzie rodzinnym nie zanotowano tendencji do wczesnego występowania zmian zwyrodnieniowych w stawach. Pacjentka była osobą wysportowaną, nie wykazywała cech ewidentnej hipermobilności stawów.

  

Od około pół roku kobieta obserwowała obniżenie nastroju, problemy ze snem i niewielki spadek wydolności fizycznej. Od roku stosuje jako antykoncepcję wkładkę domaciczną hormonalną. Od tego czasu jej masa ciała zwiększyła się o ok. 2 kg.

Pojawianie się zmian wywoływało u pacjentki lęk przed chorobą nowotworową. Na proponowane usunięcie jednej ze zmian i oddanie jej do badania histopatologicznego kobieta nie wyrażała zgody. W wykonanych badaniach dodatkowych – laboratoryjnych i obrazowych (USG jamy brzusznej, USG piersi, RTG klatki piersiowej) – oraz w badaniu ginekologicznym nie stwierdzano zmian.

Wysunięto wstępnie rozpoznanie choroby Dercuma. Po wyjaśnieniu istoty problemu zdrowotnego pacjentce zalecono małą dawkę leku antydepresyjnego (sertralina 50 mg/24 h) oraz doraźnie niesteroidowy lek przeciwzapalny (nimesulid). Kontrolną wizytę ustalono za miesiąc.

Po miesiącu w trakcie wizyty pacjentka zgłosiła poprawę nastroju oraz zmniejszenie dolegliwości bólowych odczuwanych w obrębie zmian. W tym czasie konsultowała się w ośrodku klinicznym, gdzie potwierdzono rozpoznanie choroby Dercuma. Z uwagi na to...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Choroba Dercuma

Choroba Dercuma (tłuszczakowatość bolesna, neurolipomatoza, lipomatoza bolesna, adiposis dolorosa – otyłość bolesna, reumatyzm tkanki tłuszczowej) jest rzadkim przewlekłym schorzeniem (ORPHA: 36397, [...]

Obrzęk tłuszczowy

Obrzęk tłuszczowy (lipedema, lipoedema, adiposis dolorosa – otyłość bolesna) jest częstym przewlekłym schorzeniem objawiającym się występowaniem bolesnej tkanki tłuszczowej/tłuszczaków u kobiet, najczęściej [...]

Komentarz

Oba problemy zdrowotne są znane od dawna – choroba Dercuma od 1800 r., obrzęk tłuszczowy od 1940 r. Mimo to mogą [...]

Do góry