Dermatologia

Zmiany skórne o kolistym układzie

lek. Magdalena Kutwin

prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji:

prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

Klinika Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

pl. Hallera 1, budynek nr 6, 90-647 Łódź

  • W terapii ziarniniaka obrączkowatego główną rolę odgrywają glikokortykosteroidy stosowane w postaci iniekcji lub maści i kremów oraz inhibitory kalcyneuryny; skuteczna jest też krioterapia
  • W grzybicy skóry gładkiej obrzeże zmian wykazuje cechy stanu zapalnego, który jest szczególnie nasilony w przypadku grzybicy odzwierzęcej
  • SCLE to szczególna postać tocznia charakteryzująca się dużą nadwrażliwością na światło i łagodnym przebiegiem, niestety pozostawia odbarwienia

Opis przypadku

Pacjentka, 67 lat, została przyjęta do kliniki dermatologicznej z powodu utrzymujących się przewlekle od 4 lat zmian skórnych o specyficznym układzie. Wykwity były rozsiane, zlokalizowane na tułowiu, kończynach, karku oraz szyi. Zmiany początkowo miały charakter drobnych, skupionych, twardych i spoistych grudek oraz guzków o gładkiej powierzchni, które stopniowo się łączyły, powodując powstawanie kolistych, obrączkowatych i festonowatych układów o średnicy od 1 do 4 cm. Miały sinoczerwony kolor (ryc. 1).

Wykwitom skórnym towarzyszył niewielki świąd. W wywiadzie pacjentka podawała liczne choroby współistniejące, takie jak: cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, przewlekła choroba niedokrwienna serca, hipercholesterolemia oraz przewlekła niewydolność obwodowych naczyń żylnych. Z tego powodu kobieta przyjmowała w stałych zleceniach: insulinę, doustne leki hipoglikemizujące, indapamid, bisoprolol, ramipryl, izosorbid, trimetazydynę oraz rozuwastatynę. W wykonanych kontrolnych badaniach laboratoryjnych z istotnych odchyleń od normy stwierdzono hiperglikemię (glukoza 10,63 mmol/l, norma 4,1-5,5), nieznacznie podwyższone stężenie białka C-reaktywnego (CRP [C-reactive protein] 6,3 mg/l, norma <5), hipertriglicerydemię (TG 2,47 mmol/l, norma <1,7) i hipochloremię (Cl 95 mmol/l, norma 98-107), a w badaniu ogólnym moczu obfitą florę bakteryjną oraz krwinki białe zalegające pole widzenia. Pozostałe parametry laboratoryjne, takie jak: morfologia krwi, aminotransferaza asparaginowa (AspAT – aspartate aminotransferase), aminotransferaza alaninowa (AlAT – alanine aminotransferase), mocznik, kreatynina, wskaźnik filtracji kłębuszkowej (GFR – glomerular filtration rate), odczyn Biernackiego (OB), cholesterol całkowity, lipoproteiny o małej gęstości (LDL – low density lipoprotein), lipoproteiny o dużej gęstości (HDL – high density lipoprotein), sód i potas pozostawały w granicach normy.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Ziarniniak obrączkowaty

Ziarniniak obrączkowaty (granuloma annulare) jest zapalną chorobą skóry o przewlekłym lub nawracającym charakterze. Etiologia schorzenia nie jest w pełni poznana. Opisywane jest częstsze [...]

Grzybica skóry gładkiej

Grzybica skóry gładkiej (tinea cutis glabrae) jest chorobą wywołaną przez dermatofity, najczęściej Trichophyton rubrum oraz Microsporum canis. Typowo na skórze nieowłosionej, [...]

Podostra skórna postać tocznia rumieniowatego

Podostra skórna postać tocznia rumieniowatego jest szczególną postacią tocznia o wybitnej nadwrażliwości na światło i relatywnie łagodnym przebiegu. Częściej występuje u kobiet. Zmiany chorobowe [...]

Pokrzywka

Pokrzywka (urticaria) to niejednolita grupa zmian klinicznych o różnej etiologii, ale wspólnym obrazie klinicznym. Wśród najczęstszych czynników sprawczych wymieniane są: pokarmy i dodatki [...]

Do góry