Laryngologia

Terapia ostrego zapalenia gardła podczas pandemii COVID-19 – nowe spojrzenie na stary problem

lek. Monika Karlikowska-Skwarnik1

1Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

dr hab. n. med. Ernest Kuchar2

2Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Ernest Kuchar

Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym,

Warszawski Uniwersytet Medyczny,

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa

  • Problem doboru adekwatnej terapii w przypadkach zdalnego udzielania porad, bez możliwości przeprowadzenia diagnostyki mikrobiologicznej
  • Strategia czujnego wyczekiwania w połączeniu z szybkim zastosowaniem leków miejscowych o działaniu antyseptycznym i leczenia objawowego
  • Zastosowanie antybiotyku w drugim rzucie, gdy nie obserwuje się poprawy po preparatach antyseptycznych i leczeniu objawowym, albo od razu w przypadku nasilonych objawów lub indywidualnych czynników ryzyka ciężkich zakażeń bakteryjnych

Zapalenie gardła pozostaje jedną z najczęstszych przyczyn konsultacji w gabinecie lekarza pierwszego kontaktu, lekarzy rodzinnych i pediatrów. Wydaje się z pozoru banalną jednostką chorobową, której rozpoznanie i leczenie ze względu na powszechne występowanie nie powinno nastręczać trudności. Pandemia COVID-19 utrudniła jednak bezpośredni dostęp do lekarzy – większość wizyt przeprowadzano zdalnie, a w czasie teleporad głównym źródłem informacji o chorym był wywiad, ponieważ przeprowadzenie bezpośredniego badania lekarskiego i badań mikrobiologicznych było niemożliwe. Ponadto ze względu na dużą replikację SARS-CoV-2 w gardle w czasie pandemii należy ograniczyć do minimum jego bezpośrednie badanie. Pojawiają się zatem dylematy dotyczące postępowania z chorym. Spektrum objawów zgłaszanych przez pacjenta może być szerokie i obejmować podwyższoną temperaturę ciała, złe samopoczucie oraz ból gardła utrudniający mówienie, przyjmowanie posiłków i płynów. Znacznego stopnia pogorszenie jakości życia przez wyżej wymienione dolegliwości zwykle skłania pacjenta do domagania się terapii, która szybko i skutecznie złagodzi dolegliwości, skróci czas trwania choroby i pozwoli powrócić do codziennych aktywności. Powszechne przekonanie i wiara w skuteczność antybiotyków sprawiają, że pacjent z ostrym zapaleniem gardła często domaga się przepisania leku z tej grupy. Chorzy twierdzą na przykład, że już po pierwszej dawce czuli się dużo lepiej i im szybciej będzie zastosowany antybiotyk, tym okaże się skuteczniejszy. W istocie domagając się antybiotyku, pacjent oczekuje po prostu szybkiej ulgi w dolegliwościach. Konieczność ochrony antybiotyków została wymuszona przez narastającą lekooporność bakterii, która stała się realnym zagrożeniem i obliguje do racjonalnego gospodarowania tymi lekami oraz przepisywania ich jedynie w sytuacjach wyraźnej konieczności. Porozumienie z chorym można osiągnąć, tłumacząc mu istotę choroby, wyjaśniając wirusową przyczynę większości zakażeń oraz oferując leczenie, które równie skutecznie złagodzi dolegliwości.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Obraz kliniczny ostrego zapalenia gardła – dwie różne historie

Odróżnienie etiologii wirusowej od bakteryjnej możliwe jest po uzyskaniu danych z wywiadu na temat przebiegu choroby i występowania poszczególnych dolegliwości, starannej ocenie w badaniu [...]

Zalety leczenia miejscowego

Istotnym, coraz bardziej docenianym elementem leczenia ostrego zapalenia gardła jest leczenie miejscowe. Niesie ono ze sobą szereg korzyści: od dobrej dostępności [...]

Propozycja postępowania z chorym z ostrym zapaleniem gardła w czasie pandemii COVID-19

Każdy pacjent zgłaszający się do lekarza po poradę zdalną z powodu bólu gardła lub ostrego zapalenia gardła po starannym zebraniu wywiadu i samodzielnej [...]

Podsumowanie

Leczenie miejscowe ostrego zapalenia gardła za pomocą tabletek do ssania o działaniu antyseptycznym i przeciwzapalnym jest bezpieczną i korzystną dla pacjentów opcją terapeutyczną. Może [...]

Do góry