Medycyna po Dyplomie Nr 09 (wrzesień) / 2020

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

09/2020
Temat numeru
Wytyczne w praktyce
Laryngologia
Gastroenterologia
Neurologia
Medycyna sportowa
Farmakoterapia
Reumatologia
Przypadek kliniczny
Dermatologia
Codziennie zdajesz egzamin z medycyny