Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Zaburzenia lipidowe

dr n. med. Marta Walczak-Gałęzewska1

1 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

dr hab. n. med. Monika Szulińska, prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański2

2Katedra Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych i Dietetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański

Katedra Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych i Dietetyki Klinicznej

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań

e-mail: pbogdanski@ump.edu.pl

1. 65-letni mężczyzna zgłosił się do poradni zaburzeń metabolicznych z powodu rozpoznanych miesiąc temu zaburzeń gospodarki lipidowej. Od 4 lat choruje na nadciśnienie tętnicze. Od 16 r.ż. pali papierosy, obecnie pół paczki dziennie. W badaniu przedmiotowym z odchyleń: otyłość – wskaźnik masy ciała (BMI – body mass index) 32,4 kg/m2, obwód pasa 108 cm, ciśnienie tętnicze 162/91 mmHg. W dostępnych badaniach laboratoryjnych: cholesterol całkowity 5,9 mmol/l, cholesterol związany z lipoproteinami o dużej gęstości (HDL-C – high-density lipoprotein cholesterol) 0,8 mmol/l, cholesterol związany z lipoproteinami o niskiej gęstości (LDL-C – low-density lipoprotein cholesterol) 4,4 mmol/l, triglicerydy (TG) 1,5 mmol/l.

Jakie jest ryzyko sercowo-naczyniowe u tego pacjenta oraz pierwszorzędowy cel terapeutyczny?

a. Pacjent należy do grupy umiarkowanego ryzyka, a pierwszorzędowy cel terapeutyczny to stężenie cholesterolu LDL <1,8 mmol/l

b. Pacjent należy do grupy dużego ryzyka, a pierwszorzędowy cel terapeutyczny to stężenie cholesterolu LDL <2,6 mmol/l

c. Pacjent należy do grupy dużego ryzyka, a pierwszorzędowy cel terapeutyczny to stężenie cholesterolu LDL <2,6 mmol/l oraz obniżenie jego wyjściowego stężenia o ≥50%

d. Pacjent należy do grupy bardzo dużego ryzyka, a pierwszorzędowy cel terapeutyczny to stężenie cholesterolu LDL <1,4 mmol/l

e. Pacjent należy do grupy bardzo dużego ryzyka, a pierwszorzędowy cel terapeutyczny to stężenie cholesterolu LDL <1,4 mmol/l oraz obniżenie jego wyjściowego stężenia o ≥50%

Komentarz

Ryzyko sercowo-naczyniowe wyliczone na podstawie tablic Systematic COronary Risk Evaluation (SCORE) służących do oceny 10-letniego ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych u osób zdrowych (bez rozpoznanych chorób sercowo-naczyniowych) wynosi 32%, co zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami pozwala na zakwalifikowanie pacjenta do grupy bardzo dużego ryzyka sercowo-naczyniowego (SCORE ≥10%). W tej grupie pacjentów zalecane jest obniżenie wyjściowego stężenia cholesterolu LDL o co najmniej 50%, a jednocześnie osiągnięcie stężeń <1,4 mmol/l.

2. 53-letnia kobieta zgłosiła się do poradni zaburzeń metabolicznych z powodu otyłości. Od 2 lat choruje na nadciśnienie tętnicze. W badaniu przedmiotowym z odchyleń: otyłość – BMI 30,6 kg/m2, obwód pasa 97,5 cm, ciśnienie tętnicze 127/80 mmHg. W badaniach laboratoryjnych: cholesterol całkowity 5,19 mmol/l, HDL-C 1,24 mmol/l, LDL-C 2,81 mmol/l, TG 2,52 mmol/l; próba obciążenia glukozą na czczo 7,1 mmol/l, glukoza po 2 godzinach 13,4 mmol/l, aminotransferaza alaninowa (AlAT – alanine aminotransferase) 18 j./l, kinaza kreatynowa (CK – creatine kinase) 156 j./l, wskaźnik albumina/kreatynina 124 mg/g.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Na podstawie obrazu klinicznego oraz punktacji w skali Dutch Lipid Clinic Network u pacjenta można rozpoznać heterozygotyczną hipercholesterolemię rodzinną. Częstość jej występowania jest [...]

Prawidłowe odpowiedzi: 1e, 2e, 3e, 4c, 5d, 6a, 7d, 8c

Do góry