Dermatologia

Zmiany skórne poprzedzone infekcją

prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji:

prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

Klinika Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

pl. Hallera 1, budynek nr 6, 90-647 Łódź

  • W zespole Sweeta leczeniem z wyboru jest stosowanie glikokortykosteroidów
  • W rumieniu wielopostaciowym zmiany skórne mogą się pojawić w przebiegu infekcji bakteryjnych, wirusowych i jako reakcja polekowa
  • Dla rumienia guzowatego charakterystyczne są bolesne, ostrozapalne, nieulegające rozpadowi guzy, które ustępują bez pozostawienia blizn

Opis przypadku

Do poradni dermatologicznej został skierowany 33-letni mężczyzna. Powodem wizyty było pojawienie się na skórze szyi ostrozapalnych, dobrze odgraniczonych od otoczenia sinoczerwonych, obrzękowych rumieni o średnicy od 2 do 3 cm (ryc. 1). Pacjent dotychczas był ogólnie zdrowy, nie leczył się przewlekle z powodu żadnej choroby. Przed 2 tygodniami wystąpiły jednak u niego: wysoka temperatura, ból gardła, uogólniony ból mięśni i stawów oraz uczucie ogólnego osłabienia. Rozpoznano infekcję górnych dróg oddechowych. Pacjent był leczony antybiotykiem, uzyskano u niego poprawę, natomiast po zakończeniu terapii na skórze szyi pojawiły się opisywane powyżej zmiany. W badaniu histopatologicznym stwierdzono nacieki z leukocytów, a w mniejszej liczbie z limfocytów.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zespół Sweeta

Zespół Sweeta charakteryzuje się obecnością tkliwych wykwitów rumieniowo-obrzękowo-naciekowych zlokalizowanych na górnych częściach tułowia, kończynach górnych po stronie wyprostnej oraz twarzy i szyi [...]

Podostra skórna postać tocznia rumieniowatego

Podostra skórna postać tocznia rumieniowatego jest szczególną odmianą tocznia rumieniowatego, o relatywnie łagodnym przebiegu, która charakteryzuje się występowaniem zmian rumieniowych o obrączkowatym układzie [...]

Rumień wielopostaciowy

Rumień wielopostaciowy jest chorobą o złożonej etiologii, zmiany skórne mogą się bowiem pojawić w przebiegu infekcji bakteryjnych, wirusowych oraz jako reakcja polekowa. Zmiany [...]

Rumień guzowaty

Rumień guzowaty charakteryzuje się obecnością bolesnych, ostrozapalnych, nieulegających rozpadowi guzów, które ustępują bez pozostawienia blizn. Zmiany mają początkowo kolor żywoczerwony, a następnie [...]

Do góry