Medycyna po Dyplomie Nr 11 (listopad) / 2020

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

11/2020
Słowo wstępne
Temat numeru
Wytyczne w praktyce
Choroby naczyniowe
Pulmonologia
Urologia
Onkologia
Kardiologia
Laryngologia
Ortopedia
Przypadek kliniczny
Dermatologia
Codziennie zdajesz egzamin z medycyny
Prawo dla lekarza