Gastroenterologia

Stłuszczenie wątroby – co zalecić pacjentowi

lek. Katarzyna Kozłowska-Petriczko1,2

dr hab. n. med. Ewa Wunsch1

1Samodzielna Pracownia Medycyny Translacyjnej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

2Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Ewa Wunsch

Samodzielna Pracownia Medycyny Translacyjnej,

Pomorski Uniwersytet Medyczny

ul. Żołnierska 48, 71-210 Szczecin

e-mail: ewunsch@pum.edu.pl, tel. 91 480 09 04

  • Metody diagnostyczne wykorzystywane w diagnostyce stłuszczenia wątroby (USG, algorytmy biochemiczne, elastografia, biopsja)
  • Modyfikacja stylu życia jako najważniejszy element leczenia
  • Identyfikacja pacjentów wymagających specjalistycznej opieki hepatologicznej

Akumulacja triglicerydów w cytoplazmie hepatocytów w stopniu, w którym krople lipidowe są widoczne mikroskopowo, nazywa się stłuszczeniem wątroby1. Najczęstszą przyczyną tego zjawiska jest niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD – non-alcoholic fatty liver disease), zazwyczaj współistniejąca z insulinoopornością, otyłością brzuszną i cukrzycą typu 2. NAFLD stała się powszechnym problemem występującym u co najmniej jednej czwartej światowej populacji. Należy jednak pamiętać, że stłuszczenie wątroby może towarzyszyć innym patologiom, takim jak: alkoholowa choroba wątroby (ALD – alcoholic liver disease), przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C i polekowe uszkodzenie wątroby. Patologie te należy zawsze wykluczyć, zanim rozpozna się NAFLD.

Początkowo odwracalne, łagodne oraz niedające żadnych objawów proste stłuszczenie wątroby w pewnej grupie pacjentów może ulegać progresji do zapalenia i włóknienia tkanki wątrobowej, a w niektórych przypadkach do marskości wątroby. Z powodu możliwości wystąpienia tych poważnych konsekwencji z jednej strony oraz powszechności stłuszczenia wątroby z drugiej kluczowe jest zidentyfikowanie pacjentów obarczonych ryzykiem agresywnej postaci choroby. W artykule przedstawiamy wskazówki dotyczące diagnostyki i zaleceń terapeutycznych dla pacjentów ze stłuszczeniem wątroby, ze szczególnym uwzględnieniem NAFLD.

Choroby wątroby przebiegające z jej stłuszczeniem

Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby to spektrum zaburzeń zdefiniowanych jako stłuszczenie obejmujące co najmniej 5% tkanki wątrobowej udowodnione w badaniu histopatologicznym lub obrazowym przy jednoczesnym wykluczeniu innych możliwych etiologii stłuszczenia1. Jako wątrobowy objaw zespołu metabolicznego NAFLD stała się powszechnym problemem występującym u około 24% światowej populacji. Akumulacja wolnych kwasów tłuszczowych oraz triglicerydów w hepatocytach wynika głównie z nadmiaru fruktozy, nasyconych kwasów tłuszczowych oraz cholesterolu w diecie i ściśle koreluje z insulinoopornością, otyłością oraz dyslipidemią, które należą do najważniejszych czynników ryzyka rozwoju NAFLD. Do chorób współistniejących z NAFLD jest zaliczany ponadto zespół policystycznych jajników (PCOS – polycystic ovary syndrome) oraz zespół obturacyjnego bezdechu sennego (OBS). NAFLD obejmuje dwie odmienne histopatologicznie formy charakteryzujące się różnym rokowaniem: niealkoholowe stłuszczenie wątroby (NAFL – non-alcoholic fatty liver) oraz niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (NASH – non-alcoholic steatohepatitis). NAFL może ulegać progresji do NASH, następnie do postępującego procesu włóknienia aż do marskości wątroby, która z kolei stanowi czynnik wysokiego ryzyka rozwoju raka wątrobowokomórkowego. NASH nie tylko powoduje postępującą chorobę wątroby, lecz także przyspiesza rozwój powikłań innych składowych zespołu metabolicznego.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Ustalenie przyczyny stłuszczenia wątroby

Stłuszczenie wątroby jest częstym przypadkowym znaleziskiem w przesiewowych lub wykonywanych z innych przyczyn badań ultrasonograficznych jamy brzusznej. Nieprawidłowość ta bywa powodem niepokoju pacjenta [...]

Diagnostyka

Ultrasonografia jamy brzusznej stanowi podstawową metodę diagnostyczną, za pomocą której w praktyce lekarskiej zwykle rozpoznaje się stłuszczenie wątroby (ryc. 1). Szacowana czułość [...]

Algorytm postępowania diagnostycznego

Zaproponowany przez Polską Grupę Ekspertów NAFLD Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii algorytm diagnostyczny ma służyć określeniu grupy ryzyka zaawansowanego włóknienia, a tym samym identyfikacji [...]

Leczenie

Optymalny model postępowania terapeutycznego zależy od etiologii i stopnia zaawansowania choroby wątroby. Zastosowanie właściwego leczenia powoduje ustąpienie nawet zaawansowanego stłuszczenia wątroby, jak [...]

Podsumowanie

Stłuszczenie wątroby jest częstą nieprawidłowością opisywaną w przesiewowych lub wykonywanych z innych przyczyn badaniach ultrasonograficznych jamy brzusznej. Najczęstszymi przyczynami stłuszczenia wątroby są: niealkoholowa [...]

Do góry