Laryngologia

Rozlane zapalenie ucha zewnętrznego – postępowanie

prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski

Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii II Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji:

prof. zw. dr hab. n. med. Jurek Olszewski

Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii

II Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź

tel. 42 639 35 80, faks 42 639 35 80

e-mail: jurek.olszewski@umed.lodz.pl

  • Przyczyny, diagnostyka i postępowanie u chorych z rozlanym zapaleniem ucha zewnętrznego
  • Omówienie czynników ryzyka (predyspozycje anatomiczne, zaburzenia odporności, cukrzyca, choroby dermatologiczne lub alergiczne, ciała obce w przewodzie słuchowym, urazy ucha, długotrwałe stosowanie aparatów słuchowych i in.)
  • Stosowanie antybiotykoterapii ogólnej wyłącznie w przypadkach o bardzo ciężkim przebiegu, przy przejściu zakażenia na okoliczne tkanki lub u chorych z zaburzeniami odporności i cukrzycą

Rozlane zapalenie ucha zewnętrznego to tzw. ucho pływaka, zaburzenie spowodowane narażeniem przewodu słuchowego na kontakt z wodą lub wilgocią u osób nurkujących. Pływanie nie jest jednak jedyną możliwą przyczyną zapalenia, do którego dochodzi w wyniku długotrwałego lub częstego przebywania w wodzie (np. w basenie). Chorobę wywołują bakterie, wirusy i grzyby, których obecność wywołuje stan zapalny i związane z nim ból, swędzenie oraz gorączkę1.

Ostre rozlane zapalenie ucha zewnętrznego jest najczęściej występującą postacią zapalenia skóry przewodu słuchowego zewnętrznego i występuje u 10% ludzi przynajmniej raz w życiu. Najczęstsze zachorowania obserwuje się u dzieci w wieku 5-14 lat (16%), przy czym szczyt występowania (ok. 80% zachorowań) przypada na miesiące letnie.

Przyczyny i kryteria rozpoznania

Do czynników ryzyka rozlanego zapalenia ucha zewnętrznego zalicza się: predyspozycje anatomiczne (wąski przewód słuchowy), zaburzenia odporności, cukrzycę, choroby dermatologiczne (wyprysk kontaktowy, łuszczyca, trądzik, łojotokowe zapalenie skóry), alergiczne (atopia, ekspozycja na leki stosowane do przewodu słuchowego lub kosmetyki), załamanie odporności ogólnej lub miejscowej, obecność ciał obcych w przewodzie słuchowym, przyczyny mikrobiologiczne (wyciek z ucha środkowego, ekspozycja na zakażenie Pseudomonas aeruginosa lub Aspergillus)2-5. Ponadto do czynników w szczególny sposób związanych z zapaleniem ucha zewnętrznego należą urazy ucha powstałe podczas oczyszczania z woskowiny, narażenie na wilgoć i maceracja skóry przewodu spowodowana długimi kąpielami, wziernikowaniem lub płukaniem ucha oraz długotrwałe stosowanie aparatów słuchowych6.

Ze względu na etiologię zapalenia ucha zewnętrznego dzieli się na:

  • bakteryjne
  • wirusowe
  • grzybicze
  • mieszane7.

Według badań Geyera i wsp.8 częstość występowania poszczególnych patogenów w etiologii rozlanego zapalenia ucha zewnętrznego przedstawia się następująco: Pseudomonas spp. w 36% przypadków, Staphylococcus spp. w 21% przypadków, Streptococcus spp. w...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Objawy i różnicowanie

Rozlane zapalenie ucha zewnętrznego w około 90% przypadków występuje jednostronnie i charakteryzuje się silnym bólem ucha (u 70% pacjentów), który może promieniować do żuchwy, [...]

Postępowanie

Rozlane zapalenie ucha zewnętrznego leczone jest w warunkach ambulatoryjnych. Należy jednak pamiętać, że zapalenie to jest konsekwencją niewłaściwej higieny i przestrzeganie kilku prostych [...]

Podsumowanie

Choć infekcje ucha zewnętrznego bardzo często przytrafiają się dzieciom, dużą zachorowalność notuje się również u dorosłych. Zapalenie ucha zewnętrznego potocznie określa się [...]

Do góry