Reumatologia

Stwardnienie powłok skórnych – od objawu do rozpoznania

lek. Anna Krefta

prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz

Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Adres do korespondencji:

lek. Anna Krefta

Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Wojskowy Instytut Medyczny

ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

e-mail: akrefta@wim.mil.pl

  • Kryteria klasyfikacyjne twardziny układowej na podstawie wytycznych ACR/EULAR 2013
  • Obraz kliniczny choroby oraz różnicowanie zmian skórnych
  • Zasady diagnostyki osób z podejrzeniem twardziny układowej oraz monitorowania pacjentów z ustalonym rozpoznaniem

Stwardnienie skóry to główny objaw twardziny układowej, który nie jest jednak dla niej patognomoniczny. Wiele innych chorób może naśladować jej obraz, dlatego ważna jest ich znajomość. Twardzina układowa to choroba rzadka, ale o wysokiej śmiertelności. Za niekorzystne rokowanie odpowiada rozwój powikłań narządowych. Wczesne rozpoznanie choroby umożliwia optymalne postępowanie i poprawia przeżycie chorych.

Twardzina układowa – definicja

Twardzina układowa, znana również jako skleroderma (SSc – systemic sclerosis), to przewlekła układowa choroba tkanki łącznej, która charakteryzuje się uszkodzeniem małych naczyń krwionośnych, produkcją autoprzeciwciał i dysfunkcją fibroblastów prowadzącą do włóknienia skóry i narządów wewnętrznych. Obraz kliniczny i przebieg choroby są zróżnicowane, ale najbardziej typowym objawem pozostają zmiany skórne występujące u prawie wszystkich pacjentów1. W zależności od ich zakresu wyróżnia się dwie główne postacie kliniczne twardziny układowej:

  • ograniczoną (lSSc – limited systemic sclerosis) – zmiany skórne są ograniczone do dystalnych w stosunku do łokci i kolan odcinków kończyn oraz twarzy. Przebieg tej postaci choroby jest stopniowy, rozwój zmian narządowych powolny, a ogólne rokowanie dość dobre. Pierwszym symptomem choroby jest zwykle objaw Raynauda, który na wiele lat może wyprzedzać pozostałe zmiany. Szczególną formę postaci ograniczonej stanowi zespół CREST (akronim od pierwszych liter typowych objawów w języku angielskim: calcinosis – wapnica, Raynaud’s phenomenon – objaw Raynauda, esophageal involvement – zajęcie przełyku, sclerodactyly – sklerodaktylia, teleangiectasias – teleangiektazje)
  • uogólnioną (dSSc – diffuse systemic sclerosis) z rozległymi zmianami skórnymi, które zajmują także proksymalne odcinki kończyn i tułów, o dynamicznym przebiegu. Poważne powikłania narządowe pojawiają się wcześnie, a rokowanie jest gorsze.

Twardzina bez zmian skórnych (sclerosis sine scleroderma) jest rzadka i charakteryzuje się występowaniem autoprzeciwciał oraz zmian naczyniowych i narządowych bez zajęcia skóry2.

Kryteria klasyfikacyjne

W 2013 r. pod auspicjami American College of Rheumatology (ACR) i European League Against Rheumatism (EULAR) opracowano nowe kryteria klasyfikacyjne twardziny układowej (tab. 1). Cechują się one dużą czułością i swoistością (odpowiednio 91% i 92...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zmiany skórne w twardzinie układowej

Procesy autoimmunologiczne prowadzą do powstawania lokalnych nacieków zapalnych i uwalniania cytokin prozapalnych, które uszkadzają naczynia krwionośne, powodują aktywację płytek krwi i uwalnianie czynników [...]

Zmiany narządowe w przebiegu twardziny układowej

W przebiegu twardziny układowej może dochodzić do zajęcia większości narządów i układów. Często występują objawy ogólne: utrata masy ciała, bóle mięśni i stawów, osłabienie [...]

Diagnostyka

Do wczesnych symptomów, które poprzedzają stwardnienie skóry w twardzinie układowej, należą objaw Raynauda (który może wyprzedzać rozwój innych zmian nawet o kilka lat) [...]

Rokowanie i monitorowanie

Śmiertelność w twardzinie układowej jest jedną z najwyższych wśród chorób reumatycznych. Całościowe rokowanie i przeżycie w ciągu ostatnich 40 lat znacznie się poprawiło, co przypisuje [...]

Podsumowanie

Stwardnienie skóry to najbardziej charakterystyczny objaw twardziny układowej, ale rozpoznanie wczesnej postaci choroby można ustalić już na początkowych jej etapach. Ogólne [...]

Do góry