Temat numeru

Zaparcie u pacjentów geriatrycznych

dr n. med. Agnieszka Budzyńska

Szpital Miejski w Tychach

Adres do korespondencji:

dr n. med. Agnieszka Budzyńska

Szpital Miejski w Tychach

ul. Cicha 27, 43-100 Tychy

  • Mechanizmy powstawania zaparcia i postępowanie diagnostyczne w przypadku przewlekłego występowania zaburzenia u osób starszych
  • Czynniki ryzyka wystąpienia zaparcia u osób w starszym wieku
  • Dostępne metody leczenia (modyfikacje dietetyczne, zwiększenie aktywności fizycznej, farmakoterapia, terapia biofeedback, leczenie chirurgiczne)

Zaparcie jest powszechnym problemem wśród pacjentów geriatrycznych, który polega na rzadkim lub sprawiającym trudności wydalaniu stolca. Częściej występuje u osób starszych i kobiet1, ta populacja chętniej także korzysta z konsultacji medycznej i sięga po środki przeczyszczające2. Wśród pacjentów geriatrycznych zaparcie dotyczy ponad połowy chorych i może być przyczyną poważnych następstw, w tym niedrożności jelita z powodu zaczopowania, a nawet perforacji stanowiącej bezpośrednie zagrożenie dla życia. Przewlekłe występowanie dolegliwości oraz współistnienie innych chorób, postępująca niesprawność fizyczna oraz uzależnienie od innych osób prowadzą do znaczącego obniżenia jakości życia pacjentów geriatrycznych.

Definicja

Okazjonalne problemy z oddawaniem stolca, na przykład podczas podróży lub w trakcie przymusowego unieruchomienia, dotyczą wielu osób i zwykle trwają do tygodnia. Zgodnie z kryteriami rzymskimi IV przewlekłe zaparcie czynnościowe, idiopatyczne, trwające powyżej 3 miesięcy może wchodzić w skład zespołu jelita drażliwego, zaparcia czynnościowego, zaparcia wywołanego opiatami lub czynnościowego zaburzenia wydalania stolca3. Kryteria rozpoznawania zaparcia czynnościowego przedstawiono w tabeli 1.  Wśród nich nie ma dolegliwości brzusznych, tymczasem wielu pacjentów z zaparciem zgłasza ból brzucha, dyskomfort, wzdęcie czy bolesne gazy4. Takie objawy są charakterystyczne dla zespołu jelita drażliwego, który jest rozpoznawany, jeżeli bóle brzucha ulegają złagodzeniu lub ustępują po wypróżnieniu i związane są ze zmianą częstości wypróżnień i/lub ze zmianą konsystencji stolca. Zespół jelita drażliwego najczęściej występuje u młodych kobiet, jednak początek choroby w starszym wieku nie jest wykluczony. Zaparcie czynnościowe stwierdza się u pacjentów niespełniających warunków rozpoznania zespołu jelita drażliwego. Tymczasem w praktyce klinicznej rozróżnienie pomiędzy tymi dwoma zaburzeniami czynnościowymi jest często sztuczne i niepotrzebne, ponieważ objawy częściowo się pokrywają i u wielu pacjentów wraz z upływem czasu zmieniane jest rozpoznanie4-5.

Epidemiologia

Przewlekłe zaparcie jest powszechne w krajach wysokorozwiniętych, w których może występować nawet u 30% populacji >60 r.ż.1 (tab. 2).  Ciężkie zaparcie występuje 2-3 razy częściej u kobiet niż u mężczyzn. Częstość występowania zaparcia wzrasta wr...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Jakość życia

Przewlekłe zaparcie negatywnie wpływa na jakość życia chorych geriatrycznych1. Zarówno funkcjonowanie fizyczne, zdrowie psychiczne, jak i postrzeganie ogólnego stanu zdrowia oraz odczuwanie [...]

Patogeneza zaparcia

Zaparcie może być chorobą samą w sobie lub może stanowić objaw wtórny innych chorób lub stanów. Pierwotne formy zaparcia mogą przebiegać z prawidłowym [...]

Przyczyny zaparcia

Najczęstsze jest zaparcie czynnościowe, rozpoznawane wówczas, gdy nie stwierdza się choroby organicznej. Tymczasem u pacjenta geriatrycznego etiologia zaparcia najczęściej ma charakter złożony [...]

Diagnostyka

Diagnostykę rozpoczyna się od zebrania dokładnego wywiadu, w którym istotne informacje to:

Leczenie

W przypadku zaparcia o wtórnym charakterze konieczne jest wdrożenie leczenia choroby zasadniczej (na przykład niedoczynności tarczycy lub nadczynności przytarczyc). W razie braku możliwego lub [...]

Podsumowanie

Zaparcie jest powszechnym problemem dotyczącym nawet połowy populacji geriatrycznej, a wśród rezydentów domów opieki sięgającym 80%. Na jego występowanie wpływają: uboga w błonnik [...]

Do góry