Nefrologia

Nawracające zakażenia układu moczowego – co każdy internista wiedzieć powinien

prof. dr hab. n. med. Michał Holecki1

prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek2

1Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych, Wydział Nauk Medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

2Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej, Wydział Nauk Medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Michał Holecki

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych,

Wydział Nauk Medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny

ul. Medyków 14, 40-752 Katowice

tel. 32 789 43 01

  • Nawracające zakażenia układu moczowego występują często u młodych, aktywnych seksualnie kobiet i tych po menopauzie
  • Leczenie objawowych nawrotów należy prowadzić na podstawie aktualnego lub ostatniego wyniku posiewu moczu z powodu wysokiej częstości występowania szczepów opornych
  • Profilaktyka farmakologiczna jest wskazana w przypadku nieskuteczności metod niefarmakologicznych; nowością w zaleceniach jest podawanie fosfomycyny co 10 dni

Przez nawracające zakażenia układu moczowego (nZUM) rozumie się występowanie co najmniej 3 zakażeń w ciągu roku lub 2 zakażeń w ostatnich 2 miesiącach1. Nawracające zakażenia układu moczowego w przypadku lokalizacji ograniczonej do górnego odcinka układu moczowego powinny skłaniać do przeprowadzenia diagnostyki takiej jak w zakażeniach powikłanych.

Za większość (około 80%) nawrotów zakażeń pozaszpitalnych odpowiada ten sam szczep Escherichia coli, a w około 1/4 przypadków dochodzi do reinfekcji nowym szczepem bakterii. Należy jednak pamiętać, że u mniej więcej 2/3 kobiet nie obserwuje się uchwytnej przyczyny nawrotów zakażeń2. Szacuje się, że mniej więcej połowa kobiet i 12% mężczyzn przechodzi w życiu epizod ZUM, a u połowy kobiet po pierwszym incydencie tej choroby nawrót występuje w ciągu 12 miesięcy3-5.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Czynniki ryzyka nawrotów

Za najistotniejszy czynnik ryzyka nZUM uważa się aktywność seksualną, dodatkowo używanie wybranych środków antykoncepcyjnych, takich jak kapturki dopochwowe czy środki plemnikobójcze. [...]

Rozpoznanie

Rozpoznanie nawracającego zapalenia pęcherza moczowego ustala się na podstawie objawów klinicznych oraz wyników badań laboratoryjnych. Jeżeli nie podejrzewa się powikłanego ZUM [...]

Leczenie chorych i zapobieganie nZUM

Leczenie objawowych nawrotów powinno być oparte na wyniku posiewu moczu, a do czasu jego uzyskania obowiązuje terapia empiryczna. Chore (zwykle młode kobiety) [...]

Podsumowanie

Zaprezentowane Państwu aktualne zalecenia European Association of Urology i National Institute for Health and Care Excellence dotyczące leczenia nZUM akcentują miejscowe, dopochwowe, [...]

Do góry