Transplantologia

Zasady i przepisy orzekania o śmierci mózgu

lek. Marek Szamborski1

dr n. med. Jarosław Janc1

dr n. med. Patrycja Leśnik2

dr hab. n. med. Lidia Łysenko, prof. nadzw.3

 

1Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 4 Szpital Wojskowy z Polikliniką we Wrocławiu

2Katedra Patofizjologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

3Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Adres do korespondencji:

dr n. med. Jarosław Janc

Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

4 Szpital Wojskowy z Polikliniką

ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

  • Najistotniejsze przepisy i algorytmy postępowania w przypadku podejrzenia śmierci mózgu i orzekania o niej
  • Dwuosobowa komisja orzekająca o śmierci mózgu – lekarze wchodzący w jej skład i ich zadania
  • Pomoc koordynatora transplantacyjnego w procesie orzekania o śmierci mózgu i związanych z nią procedurach

W związku z poprawą opieki nad chorymi oczekującymi na przeszczepienie narządów oraz rozwojem metod pomostowych do tych zabiegów stale rośnie grupa potencjalnych biorców narządowych. W polskim starzejącym się społeczeństwie narasta jednak problem zbyt małej liczby dawców. Dzięki optymalizacji podtrzymywania funkcji narządów u chorych uznanych za zmarłych coraz częściej jest możliwe pobranie narządów od dawców będących nawet w 7 lub 8 dekadzie życia.

Śmierć mózgu? Na moim oddziale tego nie spotkam…

Z doświadczenia pierwszego autora pracy, który pozostaje czynnym koordynatorem transplantacyjnym (KT), wynika, że problematyka śmierci mózgu (BD – brain death) jest znana głównie wśród lekarzy wąskiego kręgu specjalności związanych z jej orzekaniem: anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii oraz transplantologii. Dla lekarzy innych specjalności orzekanie śmierci mózgu może być mało znane, a wiedza o procedurze najczęściej opiera się na informacjach zdobytych w trakcie studiów. A przecież potencjalny dawca może się znaleźć na każdym oddziale szpitalnym, szczególnie zabiegowym, i nie zawsze wystąpią wskazania do przekazania pacjenta na oddział intensywnej terapii (OIT) lub będzie to niemożliwe.

W latach 2017-20 jako anestezjolodzy pracujący w 4 Szpitalu Wojskowym z Polikliniką we Wrocławiu oraz na Oddzia­le Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przeprowadzaliśmy procedurę orzekania o śmierci mózgu na oddziałach: intensywnej terapii, kardiologii, kardiochirurgii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, naczyniowej oraz na szpitalnym oddziale ratunkowym. Przeprowadzenie tej procedury nie jest tożsame z kwalifikacją do celów donacyjnych. Przede wszystkim służy do wyznaczenia granicy leczenia chorego z nieodwracalnym uszkodzeniem mózgu. W przypadku orzeczenia śmierci mózgu dalsze wspomaganie narządowe zwłok jest dozwolone jedynie w celach transplantacyjnych (istnieją kazuistyczne przypadki BD u położnic z podtrzymywaniem funkcji życiowych do czasu rozwiązania ciąży, przy czym decyzje o takim postępowaniu podejmują wielodyscyplinarne konsylia medyczno-etyczne). Przy braku zgody na donację wyrażonej za życia bądź braku kwalifikacji medycznej do ewentualnego przeprowadzenia tej procedury podtrzymywanie funkcji narządów po orzeczeniu śmierci mózgu powinno zostać niezwłocznie przerwane1,2.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Śmierć mózgu? Na moim oddziale tego nie spotkam…

Z doświadczenia pierwszego autora pracy, który pozostaje czynnym koordynatorem transplantacyjnym (KT), wynika, że problematyka śmierci mózgu (BD – brain death) jest znana [...]

Definicja śmierci mózgu jako zjawiska zdysocjowanego

Na konferencji w Montrealu w 2012 r. opracowano uniwersalną, współczesną definicję śmierci. Brzmi ona następująco: „Śmierć jest to trwała utrata przytomności oraz trwała [...]

Aktualizacja postępowania w procesie orzekania śmierci mózgu 2019/2020

W 2020 r. ukazało się zaktualizowane opracowanie kryteriów rozpoznania, diagnostyki i orzekania śmierci mózgu (załącznik z 17 stycznia 2020 r. do obwieszczenia MZ z 4 [...]

Pandemia COVID-19 i jej wpływ na identyfikację dawców narządowych

Działania związane ze zminimalizowaniem ryzyka zakażenia populacji wirusem SARS-CoV-2 zarówno u dawców, jak i u biorców spowodowały realne zmniejszenie śmiertelności w grupie chorych immunosupresyjnych. Z uwagi [...]

Podsumowanie. Ciężka praca zwieńczona darem życia

Jako lekarze pracujący w nowoczesnym, wielospecjalistycznym szpitalu mamy do dyspozycji coraz nowsze i lepsze zaplecze sprzętowe. Dzięki niemu jesteśmy w stanie coraz skuteczniej wspomagać [...]

Do góry