Medycyna po Dyplomie Nr 01 (styczeń) / 2021

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

01/2021
Temat numeru
Wytyczne w praktyce
Angiologia
Kardiologia
Geriatria
Urologia
Farmakoterapia
Transplantologia
Neurologia
Endokrynologia
Przypadek kliniczny
Dermatologia
Codziennie zdajesz egzamin z medycyny