Temat numeru

Pierwotne zapalenie dróg żółciowych

lek. Krzysztof Buczkowski1
lek. Leontyna Wylężek1
dr n. med. Michał Dyaczyński1
prof. dr hab. n. med. Marek Waluga2

1Oddział Chirurgiczny Ogólny, Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich

2Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Wydział Lekarski, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Marek Waluga

Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Wydział Lekarski,

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Medyków 14, 40-752 Katowice

e-mail: mwaluga@sum.edu.pl

  • Koncepcje upstream i downstream w patogenezie pierwotnego zapalenia dróg żółciowych (PBS)
  • Klasyfikacja histologicznego zaawansowania zmian w PBS według Ludwiga i Scheuera
  • Zastosowanie kwasów ursodeoksycholowego i obeticholowego oraz leczenie objawowe w PBS

Pierwotne zapalenie dróg żółciowych (PBC – primary biliary cholangitis) to nowa nazwa dla choroby, którą dawniej nazywano pierwotną marskością żółciową wątroby. Jest to schorzenie o charakterze przewlekłym, zapalnym, autoimmunologicznym i postępującym. Częściej stwierdza się je u kobiet około 50 r.ż. Zapadalność na PBC u kobiet i mężczyzn występuje w proporcji odpowiednio ok. 10:11. Przypadki PBC u dzieci są opisywane jako kazuistyczne. Pierwotne zapalenie dróg żółciowych cechuje regionalność zachorowań: jest częstsza w miastach oraz w państwach znajdujących się na półkuli północnej1. Istnieją doniesienia na temat wpływu czynników środowiskowych oraz rodzinnych na rozwój schorzenia – częściej choroba występuje u córek matek z PBC. Aktualnie obserwuje się wzrost jej rozpoznawalności, ale najprawdopodobniej jest to wynikiem dokładniejszych metod diagnostycznych, a nie zwiększonego odsetka zapadalności.

Etiologia

W surowicy ponad 90% chorych stwierdza się podwyższone miano wysoce swoistych dla PBC przeciwciał antymitochondrialnych (AMA – anti-mitochondrial antibodies). Wykazują one powinowactwo do antygenów wewnętrznej błony mitochondriów znajdujących się w cholangiocytach. Dokładniej, AMA są skierowane przeciwko komponentowi E2 kompleksu dehydrogenazy pirogronianowej cholangiocytów (mimo powszechnej obecności tego samego kompleksu antygenowego w innych komórkach organizmu). Dotychczas nie odkryto konkretnego czynnika inicjującego aktywację układu immunologicznego zaprogramowanego do niszczenia cholangiocytów dróg żółciowych. Za podłożem autoimmunologicznym choroby może przemawiać zwiększona częstość występowania PBC u pacjentów dotkniętych innymi chorobami z autoagresji. PBC często współistnieje z: zespołem Sjögrena, autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy, reumatoidalnym zapaleniem stawów, twardziną układową, niedokrwistością złośliwą, celiakią i toczniem rumieniowatym układowym.

Badacze zwracają również uwagę na wpływ zaburzeń ekspresji w układzie ludzkich antygenów leukocytarnych (HLA – human leukocyte antigens) na rozwój PBC. Patologie HLA mogą generować uwrażliwienie tkanek na atak cytotoksycznych limfocytów T. Przypus...

Ma i wsp. opisują wpływ dysbiozy jelitowej oraz translokacji mikrobioty jelitowej do wątroby jako czynnik promujący rozwój PBC. Mechanizmy indukcji autoagresji przez translokację mikroflory jelitowej pozostają nieznane. W pracy tej jest podkreślan...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Patogeneza

Istotą choroby jest postępujący proces uszkadzania małych i średnich przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych prowadzący do rozwoju cholestazy, a w efekcie do marskości i niewydolności wątroby. Biologia [...]

Objawy kliniczne

Ze względu na mało charakterystyczne objawy rozpoznanie zazwyczaj ustalane jest przypadkowo. Pacjenci z PBC uskarżają się najczęściej na uczucie przewlekłego zmęczenia. Charakteryzuje [...]

Diagnostyka

Pierwotne zapalenie dróg żółciowych jest jedną z wielu cholestatycznych chorób wątroby (ryc. 2), które należy podejrzewać u pacjenta skarżącego się na: uczucie przewlekłego [...]

Kryteria rozpoznania

W 2018 r. American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) opublikowało zaktualizowane wytyczne, w których podstawę rozpoznania PBC stanowi stwierdzenie u pacjenta [...]

Postępowanie terapeutyczne

Powszechnie uważa się, że całkowite wyleczenie PBC nie jest możliwe, ale wczesne rozpoznanie choroby i wdrożenie odpowiedniego leczenia może spowolnić jej przebieg [...]

Powikłania związane z PBC

Pacjenci z PBC są narażeni na zwiększone ryzyko rozwoju raka wątrobowokomórkowego (HCC – hepatocellular carcinoma), aczkolwiek w mniejszym stopniu niż osoby z innymi przewlekłymi [...]

Podsumowanie

W ciągu ostatnich dziesięcioleci osiągnięto znaczny postęp w zakresie badań nad PBC. Pacjenci z PBC stanowią heterogenną populację pod względem stadium choroby w momencie rozpoznania, [...]

Do góry