Ortopedia

Iniekcyjna kolagenoterapia w schorzeniach narządu ruchu

dr n. med. Kamil Koszela

Klinika i Poliklinika Neuroortopedii i Neurologii, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. Eleonory Reicher w Warszawie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Kamil Koszela

Klinika i Poliklinika Neuroortopedii i Neurologii,

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa

  • Małoinwazyjna terapia iniekcyjna zmniejsza napięcie tkanek, poprawia ich ruchomość i redukuje dolegliwości bólowe
  • Iniekcje wywołują mikrostan zapalny i aktywują układ immunologiczny do autonaprawy, ponadto pobudzenie receptorów skórnych i podskórnych zwiększa stężenie endorfin oraz stymuluje endogenny układ opioidowy
  • W artykule wskazano miejsca oraz sposób podawania tropokolagenu w przypadku występowania dolegliwości bólowych w obrębie kończyny dolnej i górnej

Dolegliwości bólowe w obrębie narządu ruchu są powszechnym zjawiskiem w społeczeństwie. Pacjenci często zgłaszają ból i/lub ograniczenie ruchomości. Objawy patologiczne ze strony narządu ruchu obserwuje się nie tylko u pacjentów w podeszłym wieku, lecz także u młodzieży i młodych dorosłych. Jedną z ich przyczyn jest brak regularnej aktywności fizycznej, sportowej oraz narażenie organizmu na liczne przeciążenia związane z wykonywaną pracą, szczególnie siedzącą. W wyniku tego dochodzi do osłabienia mięśni, ścięgien, więzadeł, powięzi, stawów, a ich mechanizmem obronnym jest wzmożone napięcie. Wskutek tego pojawiają się dolegliwości bólowe i następuje ograniczenie ruchomości. Pacjenci zaczynają mieć problem z poruszaniem się i z wykonywaniem podstawowych codziennych czynności. U młodszych pacjentów dominują zmiany o charakterze entezopatii, w których obserwuje się stan zapalny w obrębie przyczepów mięśniowych do kości, dochodzi do mikrouszkodzeń w zakresie ścięgien oraz powstania dolegliwości bólowych i ograniczenia ruchomości w zakresie objętego patologią narządu. U starszych pacjentów będą zauważalne zmiany o charakterze zwyrodnieniowym, np. choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego, tzw. koksartroza, czy stawu kolanowego – gonartroza.

W terapii zachowawczej schorzeń narządu ruchu jest wykorzystywana szeroko rozumiana farmakoterapia przeciwbólowa i przeciwzapalna. Zastosowanie mają zwłaszcza niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Należy natomiast pamiętać, że ich przewlekłe przyjmowanie wiąże się z ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych, szczególnie w grupie pacjentów starszych, ze schorzeniami internistycznymi. Istotną, często stosowaną metodą leczniczą jest fizjoterapia, w tym fizykoterapia oraz kinezyterapia. Ćwiczenia u pacjentów, u których występują ból oraz ograniczenie ruchomości w zakresie narządu ruchu, są trudne do wykonania i nie przynoszą wystarczającego efektu w krótkim czasie. Dlatego zastosowanie małoinwazyjnej terapii iniekcyjnej, np. mezoterapii w zakresie kręgosłupa, zmniejsza napięcie tkanek, poprawia ich ruchomość, a jednocześnie znosi dolegliwości bólowe. Po takim przygotowaniu fizjoterapia jest skuteczniejsza. Należy również pamiętać, że fizykoterapia ma swoje ograniczenia, szczególnie u pacjentów onkologicznych, których liczba w ostatnim okresie znacząco się zwiększa1-3.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Mechanizm działania tropokolagenu

Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano następujące działanie tropokolagenu iniekcyjnego:

Dolegliwości w obrębie kończyny dolnej

Często można zaobserwować dolegliwości ze strony stawu biodrowego. W ich przypadku pacjent zgłasza dolegliwości bólowe w rzucie pachwiny, szczególnie podczas chodzenia i obciążania stawu. [...]

Dolegliwości w obrębie kończyny górnej

Częstym problemem poza bólem barku jest znaczne ograniczenie jego ruchomości. Pacjent zgłasza silny ból przy odwodzeniu, rotacji zewnętrznej i wewnętrznej. Pojawiają się [...]

Bezpieczeństwo terapii

Bardzo ważnym aspektem leczenia poza jego skutecznością jest profil bezpieczeństwa. Przy steroidoterapii należy się spodziewać wystąpienia działań niepożądanych, podwyższenia wartości ciśnienia [...]

Podsumowanie

Kolagenoterapia iniekcyjna jest alternatywną, zachowawczą formą leczenia schorzeń narządu ruchu. Może być stosowana dostawowo lub okołostawowo w przebiegu toczącego się procesu chorobowego. [...]

Do góry